Ministerie van de Toekomst Nieuwjaarsgroet!

Beste tijdrebellen,

Het bestuur van het Ministerie van de Toekomst wenst alle Ministers van de Toekomst een prachtig nieuwjaar! Niet alleen voor 2024 wensen we je het beste, maar ook voor de vele jaren die nog zullen volgen. Met grote toewijding hebben we ons als zwerm in 2023 voor de toekomst ingezet, zodat komende generaties hopelijk ook op gezonde en gelukkige jaren kunnen rekenen. Het is hartverwarmend om te zien hoe door een groeiende groep tijdrebellen de boodschap van het Ministerie van de Toekomst wordt doorleefd en verspreid. In 2024 zullen we met elkaar nieuwe verhalen voor de toekomst nog verder laten doordringen in het heden.

Terugkijkend op 2023 constateren we dat de oude verhalen over wie we zijn en wat we op deze planeet doen hardnekkig zijn. Toch zijn er steeds meer mensen die snakken naar een nieuwe richting die in staat stelt om kathedralen voor een duurzame toekomst te bouwen. Gelukkig zien we de kiemen daarvan dagelijks terug in de inspiratie die we met elkaar delen.

‘Real art creates myths a society can live by instead of die by’, stelde de schrijver John Gardner ooit. Voor het creëren van een alternatieve toekomst is creatie en verbeelding een belangrijk begin. In 2023 bleef het niet bij verbeelding. Vanuit onze zwerm werden verschillende mooie initiatieven gerealiseerd. Zo troffen we elkaar in september op de eerste landelijke Ministerraad in de Groene Kathedraal in Almere. Tijdens die prachtige dag konden wij als bestuur voor het eerst kennismaken met onze mooie beweging. Inmiddels is de stichting ook formeel opgericht. Met deze belangrijke stap kunnen we in de toekomst nog meer bijeenkomsten, plekberaden, themaberaden, interventies en campagnes onder de vlag van het Ministerie mogelijk maken.

Onze zwerm is voortdurend in beweging, maar zonder Ministers, geen Ministerie. Het Ministerie van de Toekomst blijft de optelsom van onze gezamenlijke toewijding aan langetermijndenken en inzet voor de belangen van toekomstige generaties en al het andere dat leeft. Daarbij beogen we een platte en informele beweging te blijven met veel ruimte voor diversiteit en bottom up-initiatief. In het komende jaar zullen we als bestuur de zwerm beter leren kennen. De eerstvolgende kans daartoe is de Maandelijkse Ministerraad op woensdag 31 januari 2024, dit keer live in het Huis van Actief Burgerschapaan het Neude in Utrecht. Het bestuur kijkt ernaar uit om tijdens deze bijeenkomst – en later in het nieuwe jaar – vele tijdrebellen weer te zien en nieuwe bij onze beweging te verwelkomen.

Hartelijke groet,

Mede namens Amarins, Janica, Sjoerd en Tjitske,
Robin Hill, Voorzitter van het bestuur van het Ministerie van de Toekomst

Ministerraad januari in het Huis van Actief Burgerschap

Woensdag 31 januari 2024

Ministers van de toekomst ontmoeten elkaar elke laatste woensdag van de maand online tijdens de maandelijkse ministerraad. Deze eerste maand van het jaar treffen we elkaar live in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek aan het Neude in Utrecht.

Themacirkels

Voorafgaand aan de ministerraad komen (parallel aan elkaar) de nieuw opgerichte onderwijscirkel en democratiecirkel bij elkaar. Beide zelfsturende werkcirkels werken toe naar een themaberaad in 2024 vanuit de vraag hoe het kathedraaldenken, toegepast op deze thema’s, kan leiden tot nieuwe perspectieven.

Bibliotheek & burgerschap

De maatschappelijke rol van de bibliotheek wordt breed gedragen. Zowel lokale als nationale overheden weten de bibliotheek steeds vaker als partner te vinden in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer bibliotheken kijken verder dan bestaande kaders, en ontwikkelen programma’s die burgers in staat stellen om op zoek te gaan naar oplossingen voor gedeelde uitdagingen. Het Huis voor Actief Burgerschap, in het prachtig gerestaureerde voormalig postkantoor aan het Neude, stelt 31 januari 2024 de deuren open voor het Ministerie van de Toekomst. Hopelijk markeert deze bijeenkomst het begin van een mooie samenwerking, niet alleen met bibliotheken in de regio Utrecht, maar in 2024 ook in andere regio’s!

Programma woensdag 31 januari 2024:

— 13.00 uur: Inloop

— 13.30 uur: Bijeenkomst Onderwijscirkel & parallel Democratiecirkel

— 15.00 uur: Pauze

— 15.30 uur: Ministerraad met oa presentaties van de werkcirkels / online deelname kan ook, zie hier de Zoomlink

— 16.30 uur: Borrel in cafe meneer Potter

Helaas is aanmelden voor de Ministerraad niet meer mogelijk. Wilt u graag op een wachtlijst, mail dan naar info@ministerievandetoekomst.nl. Uiteraard kunt u altijd via Zoom de Ministerraad om 15.30 uur bijwonen, zie hier de Zoomlink.
Adres: Bibliotheek Neude, Neude 11 Utrecht

Oproep: sluit je aan bij een themacirkel!

Jaarlijks organiseert het Ministerie van de Toekomst twee themaberaden rondom SDG’s die door de zwerm worden gekozen. Voor 2024 zijn dat de onderwerpen onderwijs (SDG-4) en democratie (SDG-16). In deze werkcirkels wordt onderzocht hoe het kathedraaldenken – langetermijndenken – van toepassing kan zijn op deze thema’s, toewerkend naar een publiek themaberaad  in de loop van 2024.

Onderwijscirkel

In de zelfsturende onderwijscirkel komen onderwijsvernieuwers en – experts samen. Centrale vraag die de onderwijscirkel zichzelf stelt is: hoe geven we onderwijs vorm in een toekomstbestendige maatschappij met brede welvaart als kompas?

Interesse om deel uit te maken van deze cirkel? Stuur dan een mail aan info@ministerievandetoekomst.nl. 

De onderwijscirkel komt woensdag 31 januari om 13.30 uur voor het eerst live bijeen in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek Utrecht aan het Neude. Lees hier meer over deze dag en meld je aan.

Democratiecirkel

Binnen de zelfsturende democratiecirkel onderzoeken we hoe de democratie eruit ziet binnen een samenleving waarin welvaart en welzijn in balans zijn en passen binnen de planetaire kaders. Heb je interesse om mee te denken en praten binnen deze groep, stuur dan een mail aan info@ministerievandetoekomst.nl.

De democratiecirkel komt ook woensdag 31 januari om 13.30 uur bijeen in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek Utrecht, parallel aan de onderwijscirkel. Lees hier meer over deze dag en meld je aan.

 

Wintergesprek – huiskamer gezocht voor ontmoetingen!

Wintergesprek – Huiskamer gezocht voor ontmoetingen in week 15 – 21 januari 2024

Een wezenlijke ontmoeting in jouw huiskamer

Het zijn duistere dagen. Winter in het land, maar ook onrust in de samenleving.

Wat er in Israël en Gaza gebeurt, voedt wantrouwen en tegenstellingen tussen culturen in de hele wereld. En de verkiezingsuitslag laat een diepe verdeeldheid zien in ons eigen land. Laten we ons bestoken door het zwart-wit denken en de warboel aan beschuldigingen op social media? Of kunnen we patronen van argwaan doorbreken en een ander gesprek voeren?

Het Ministerie van de Toekomst gaat op zoek naar ruimte om houvast te vinden, plek voor gevoel te maken en vooruit te kijken. Dwars door verdeeldheid en onvrede zoeken we naar perspectief en concrete manieren om elkaar te zien en te horen. Daarom organiseren we in de week van 15-21 januari het wintergesprek.

Doe je mee?

Toelichting

We bieden een tastbaar format voor een wezenlijke ontmoeting die in jouw huiskamer, school, buurthuis, bibliotheek of kerk kan plaatsvinden. Je brengt hierbij een kleine groep buurtgenoten samen voor een gesprek van één uur.

Het is heel overzichtelijk:

Meld je aan via deze link en kies een avond in de week van 15 januari 2024.
Je ontvangt enkele teksten die je gebruikt om maximaal 4 buurtgenoten uit te nodigen, zoals:

 • Briefje voor in de supermarkt
 • Tekst voor een buurt-groepsapp
 • Oproepje voor lokale krant of buurt-website
 • Tekst voor deelnemers

Begin januari ontvang je een instructie met o.a. een korte introductie-video en deze drie regels voor het gesprek:

 1. Het duurt precies één uur. Napraten mag natuurlijk.
 2. Ieder deelt één ervaring waar het gevoel van ongemak, oneerlijkheid of onvrede in verscholen zit
 3. Je onderbreekt elkaar niet, en pas als iedereen gesproken heeft, kun je op de ervaringen van de anderen ingaan, zolang je spreekt uit eigen ervaring of gevoel.

Op maandagavond 22 januari 2024 is er voor ieder die dat waardevol vindt, een nagesprek via zoom waarin we ervaring delen en mogelijkheden tot een vervolg bespreken. We bouwen met deze gesprekken aan een netwerk van plekken en mensen waarmee we aandacht en nabijheid scheppen voor wezenlijke ontmoetingen. We geloven dat dit namelijk de basis is voor een gezonde samenleving, en dat zonder een bodem van vertrouwen en verbinding de veranderingen naar een groene, rechtvaardige en gezonde wereld niet van de grond kunnen komen. Neem je de stap? Het kost één avond en een grote pot thee.

Geef je hier op.

We kijken er naar uit om dit op te starten als begin van een beweging door heel het land heen.

Warme groet,

Merlijn Twaalfhoven, The Turn Club en het Ministerie van de Toekomst

Terugblik Plekberaad KeileCollectief

Terugblik Plekberaad KeileCollectief

Keilepand, 3 november 2023

Op 3 november 2023 organiseerde Minister van de Toekomst Meta Knol samen met Ninke Happel een plekberaad met het KeileCollectief, een groep professionals die zich in Rotterdam inzet voor een betere samenleving in de breedste zin van het woord.

Ambities en relaties

Na een korte introductie en een voorstelrondje van alle genodigden verdelen de aanwezigen zich in vijf groepen: architecten, stedenbouwers & landschappers, makers interieur & design, voedselmakers en mensen die niet in hokjes passen. Het Keilepand kent veel verschillende ‘bewoners’ en deelt zowel dromers en harde werkers. Terwijl iedereen per groep in een grote kring staat, stelt Meta vragen waarop ieder individueel naar voren stapt wanneer die zich aangesproken voelt. Zo komen ambities en relaties bovendrijven.

Why are we here?

Meta vraagt om de omtrek van de schoenen van de deelnemers personen op vellen papier te tekenen. Het doel: stap eens in de schoenen van de personen in het hart van het collectief. Wat denk of zie je? Wat betekent het collectief voor jullie? Kunnen we het collectief ook samen dragen? Dit vorm de basis voor een gesprek over het Keilecollectief. Meta noemt daarbij het werk van socioloog Hartmut Rosa; Leven in Tijden van Versnelling. Rosa omschrijft hoe een alledaagse druk leidt tot het ‘krimpende heden’. Maar dat we door ruimte te geven aan dat wat we belangrijk vinden, ruimte voor resonantie ontstaat. In deze sessie delen de deelnemers hun waardekompas.

Time traveling  

In de volgende sessie staat de geschiedenis van de Merwevierhaven en het Keilepand centraal. Meta vertelt over het belang van tijdreizen en denken langs de as van diepe tijd. Ze benadrukt het belang van verbeeldingskracht en een waardekompas als onderdeel van het Kathedraaldenken. Tot de verbeelding spreken de prenten die door de ruimte heen worden gelegd, waarin de ontwikkeling van de mens is afgebeeld. Ook heeft Meta schoenen van haar kleine neefje meegebracht: in 2050 is hij 30 jaar oud. Zo ver weg is die toekomst niet!

Na de pauze is het tijd voor een tijdreis naar de toekomst. Aan de hand van een papieren tijdlijn die over tafel is uitgerold, vertelt Meta over tijdreizen door zeven generaties heen; wat ligt er achter ons en wat kan er voor ons liggen? Er worden groepen van 6 à 7 personen gemaakt die ieder een positie op de tijdlijn kiezen en de verbeelding laten spreken; hoe ziet het Keilepand en de omgeving er dan uit? Wat is de rol van het Keilecollectief? Alles is mogelijk, maar ga voor het mooist mogelijk scenario.

Uitkomsten

Nadat de uitkomsten met de groep worden gedeeld en besproken zet het gesprek zet zich voort door te back casten. Als we vanuit de toekomstideeen terugdenken naar het nu. Wat moeten we NU dan doen? Iedereen krijgt drie stickers welk ieder voor zichzelf bij de in hun ogen meest waardevolle punten plakken. De inzichten daarvan geven gewicht aan dat wat hiervoor besproken is. Twee belangrijke uitschieters: rr wordt veel waarde gehecht aan een gedeelde identiteit; iedereen doet mee. (Een nieuwe benaming is daar inmiddels voor ontstaan: de Keilanders) En: er wordt veel waarde gehecht aan de verbinding stad – mens – natuur.

Samenvatting en afsluiting

De groep is aangekomen bij de laatste stap in de sessie: Wie is er aan zet en wat moet er gebeuren om de besproken toekomstdromen te verwezenlijken? Welke afspraken kunnen er gemaakt worden? Er wordt gevraagd over ieder individueel na kan gaan of hij/zij iets op kan pakken. Daarnaast wordt een gezamenlijke lijst met opdrachten opgesteld. Meta sluit te sessie af. Ze bedankt alle deelnemers en drukt op het hart om bij elkaar te blijven komen, concrete afspraken te maken om werk te maken van alle goede ideeën die voorbij zijn.

 

 

 

 

Eerste bijeenkomst MvdT Onderwijscirkel

Op vrijdag 17 november 2023 komt de Onderwijscirkel van het Ministerie van de Toekomst voor het eerst online bij elkaar. Tijdens de Nationale Ministerraad van het Ministerie van de Toekomst, 9 september in de Groene Kathedraal in Almere stelden we de vraag: welke urgente toekomstthema’s zou het Ministerie van de Toekomst in 2024 in Themaberaden aan bod moeten laten komen? Daaruit kwamen de onderwerpen Klimaat, Nieuwe Democratie en Onderwijs naar voren. De nieuw opgericht Onderwijscirkel, waarvoor verschillende Ministers van de Toekomst met een expertise in onderwijs zich spontaan hebben aangemeld, zal zich de komende tijd buigen over het Themaberaad Onderwijsdat in het voorjaar van 2024 zal plaatsvinden.

Ook interesse om deel te nemen? Van harte welkom, de Zoomlink vind je hier:

De vergadering is 17 november 2023, van 9.00 – 10.30 uur

Wie is wie in het Ministerie van de Toekomst?

Het Ministerie van de Toekomst is sinds 2021 snel gegroeid als een landelijke zwerm van tijdrebellen die tot in de haarvaten van de samenleving het kathedraaldenken – oftewel langetermijndenken – agenderen en aanjagen. Inmiddels zijn we een groep van ca 400 actieve, optimistisch gestemde burgers en professionals die in hun eigen omgeving en invloedssfeer de toekomst agenderen. We doen dat vanuit de gedeelde overtuiging dat in de samenleving de focus verlegd moet worden van de korte termijn naar het intergenerationele belang. Daarvoor zijn alle vormen van kennis, verbeelding en daadkracht hard nodig.

— Wie zijn Ministers van de Toekomst?

Ministers van de Toekomst zijn actieve bruggenbouwers en verbinders tussen collectieve bottom up-kracht en top down-impact om het lange termijndenken in de maatschappij te verankeren. Ministers van de Toekomst zijn te vinden in alle regionen van de samenleving, ze zijn denkers, verbeelders en doeners. Ze zijn niet links en niet rechts, verbinden stad met regio en zoeken actief naar manieren om de diversiteit en meerstemmigheid van de zwerm te vergroten. De wijsheid én de vrijheid van het collectief staan voorop.

Ministers van de Toekomst agenderen de toekomst in hun eigen invloedssfeer, bijvoorbeeld door een plekberaad te initiëren, deel uit te maken van een thematische cirkel, of een interventie te bedenken (kijk in de toolkit voor tips en ideeën). Of ze hun ministerschap nu de hele dag door uitdragen of af en toe, of ze echt aan de slag willen gaan, of maar heel weinig tijd hebben: ze dragen elk op hun eigen manier bij.

— Verstevig het netwerk en steun elkaar

Om ons netwerk te verstevigen, elkaar te kunnen helpen en inspireren willen we in kaart brengen wie deze groep met tijdrebellen is, wat ieder bezighoudt, en waar men gevestigd is. Voel jij je ook onderdeel van ons netwerk? Vul het formulier hier in!

Jouw gegevens worden alleen onderling gedeeld met andere Ministers van de Toekomst. Op termijn willen we graag een open source platform aanmaken waarin Ministers van de Toekomst zichzelf publiek kunnen voorstellen. Als het eenmaal zo ver is vragen we opnieuw om toestemming.

— Ons doel:

In 2028 is 5% van de Nederlanders aangezet tot toekomstdenken, uit die 875.000 mensen is ten minste 10% tijdrebel of Minister van de Toekomst. Zo hebben we over vijf jaar een zwerm van 87.500 tijdrebellen, verspreid over alle 342 gemeenten van Nederland. Zo maken we echt het verschil.

— Eerst het concept projectplan 2023 – 2028 lezen? Download het plan hier.

Laat weten welke toekomstminister jij bent en vul het formulier hier in!

 

Oproep aan kandidaten Tweede Kamer!

Wij roepen de kandidaten voor de Tweede Kamer op om ook de belangen van jongeren, kinderen en toekomstige generaties te behartigen!

Op 22 november 2023 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland. Omdat we geloven dat het langetermijndenken meer ruimte en aandacht verdient in het parlement, roepen we de kandidaten op om niet alleen de belangen van hun kiezers, maar ook die van jongeren, kinderen en toekomstige generaties te behartigen. Zij kunnen daarvoor deze belofte tekenen. Doe je mee?

Stuur kandidaten van jouw partij deze uitnodiging. (kopieer de tekst en voeg je eigen naam toe).

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2023 tekenden honderden kandidaat raadsleden deze belofte. Een aantal van hen is sindsdien verbonden aan de zwerm van tijdrebellen. Samen vormen we het Ministerie van de Toekomst, een zwerm actieve verbeelders, begrijpers en doeners uit stad en regio die het lange termijn denken in de Nederlandse samenleving aanwakkeren. Een nationaal initiatief opgebloeid uit organisaties als  The Turn Club, Lab Toekomstige Generaties, Bureau Burgerberaad, Arcadia / De Uitkijkers (legacy organisatie Leeuwarden European Capital of Culture 2018), Leiden European City of Science 2022 en anderen.

Lees hier meer..

Reflecties op de Week voor Toekomstige Generaties in 2023

De Week voor Toekomstige Generaties wordt sinds 2022 ten behoeve van beslissingen voor het welzijn van toekomstige generaties georganiseerd. We vierden in de Week voor Toekomstige Generaties wat we door het jaar heen doen voor hen die nog geboren moeten worden in 2050 of zelfs 2123. Hoe nemen we het welzijn van hen die nog geboren moeten worden mee in houdbare beslissingen? Zij hebben nog geen rechten of stem en vormen nog geen onderdeel van besluitvorming, verankerd en geborgd in wet- en regelgeving. Lees mee met de reflecties en geleerde lessen!

Participatieve beweging voor de generaties na ons

De toekomst ligt in onze handen, goede voorouders. Door ‘bottom-up’ te werken, beogen we systeemverandering in formele instituties op gemeentelijk en provinciaal niveau. Het probleem dat met dit project wordt aangekaart is dat er geen rekening wordt gehouden met het belang en de rechten van toekomstige generaties in onze huidige lokale besluitvorming.

Tweede natuur in Toekomstdenken

Voor de editie in 2023 wilde het Lab Toekomstige Generaties (Lab TG) samen met het Ministerie van de Toekomst en The Turn Club een mooie campagne met een krachtige impuls voor het Toekomstdenken in het hele land. Doelstelling was om de stem en rechten van toekomstige generaties in 30+ initiatieven te laten klinken, door principes van onderop te organiseren, door vertrouwen en door participatief vermogen te creëren, in samenwerking met maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers. Het doel: Toekomstdenken als tweede natuur in besluitvorming.

Toekomstige Generaties. Hoe … denk, praat, besluit, leer, voel jij erover?

Het kernconcept voor het project werd in de zomer voorbereid en uitgewerkt, in samenwerking met trainees bij het Lab Toekomstige Generaties. Voor dit doel werden leuke filmpjes door het LabTG gemaakt, zowel bij de aankondiging van de campagne (begin september), de opening tijdens de Nationale Ministerraad, de start van de Week TG en de compilatie van de activiteiten voor- na en tijdens de Week TG. Hoe nemen we het welzijn van toekomstige generaties mee in besluiten? De agenda van alle initiatiefnemers werd door en voor de deelnemende ambassadeurs voor de toekomst ingericht. Kijk op de agenda voor het overzicht van de 30+ initiatieven die in de Week TG ontstaan zijn.

Belangrijkste lessen voor de Week voor Toekomstige Generaties

 1. Er is sprake van groeiend bereik: steeds meer burgers hebben door dat ze zelf ook wat kunnen doen. Iets dat niet per se activistisch is, maar je recht. Doordat de groep groter groeit, loopt de druk op en worden systemen herzien (missie, manieren van werken enz.).
 2. Dit krachtige verhaal, taal en systeem voor Toekomstdenken blijkt essentieel om (samen opnieuw) te besluiten wat van waarde is en waar gezamenlijke grond is om naar lange termijn oplossingen te kijken. Om deze landelijke beweging verder te laten groeien en volwassen te maken is experimenteren nodig. Lange termijn denken, korte termijn doen.
 3. Het blijkt geschikt en gewenst om met de lage- en midden overheid verder aan de slag te gaan in de missie voor de concrete verankering en borging van lange termijn wet- en regelgeving. Want, beleid(stromingen) en nabije medewerkers delen wel de missie en strategie in Brede Welvaart. Indien zij niet worden betrokken dreigt Toekomstdenken niet te bestendigen, mist het borgen en verankering in wet- en regelgeving.
 4. Begin met en door de overheid zodat soft-space (informele deel van de samenleving) kan samenwerken met hard-space (formele machtsstructuren bijv. in de overheid).
 5. Waardoor inwoners en beleidsmedewerkers elkaar in gezamenlijke grond kunnen gaan vinden voor een congruente (proces) houding- en inhoudelijke werkwijze voor lange termijn toekomstbeelden; agenda’s in lange termijn en besluiten voor korte termijn;
 6. De mogelijkheden in Toekomstdenken mbt. principes en handvatten zullen op de werktafel gedeeld en uitgewerkt worden. Dit wordt gewaardeerd en is gewild. Via Toekomstsessies waarin lange termijn denken met oog op Brede Welvaart helder wordt. In gemeenten is er behoefte aan praktische handvatten, op regionaal en provinciaal niveau is er behoefte aan verkennen van Toekomstdenken en betekenis in taak- en rol.
 7. Er is meer aandacht voor beleid (nodig)! Door een gedeeld traject op elkaar te laten aansluiten en doorbouwen. Het ‘mag niet’ bij een event blijven in toekomstverkenningen en scenario’s, bij de opgaven in gemeenten en provincies tav. verankering en borging. Lees het hele verslag en de conclusies op de website van het Lab Toekomstige Generaties.