Ministerie van de Toekomst Nieuwjaarsgroet

Beste tijdrebellen,

Het bestuur van het Ministerie van de Toekomst wenst alle Ministers van de Toekomst een prachtig nieuwjaar! Niet alleen voor 2024 wensen we je het beste, maar ook voor de vele jaren die nog zullen volgen. Met grote toewijding hebben we ons als zwerm in 2023 voor de toekomst ingezet, zodat komende generaties hopelijk ook op gezonde en gelukkige jaren kunnen rekenen. Het is hartverwarmend om te zien hoe door een groeiende groep tijdrebellen de boodschap van het Ministerie van de Toekomst wordt doorleefd en verspreid. In 2024 zullen we met elkaar nieuwe verhalen voor de toekomst nog verder laten doordringen in het heden.

Terugkijkend op 2023 constateren we dat de oude verhalen over wie we zijn en wat we op deze planeet doen hardnekkig zijn. Toch zijn er steeds meer mensen die snakken naar een nieuwe richting die in staat stelt om kathedralen voor een duurzame toekomst te bouwen. Gelukkig zien we de kiemen daarvan dagelijks terug in de inspiratie die we met elkaar delen.

‘Real art creates myths a society can live by instead of die by’, stelde de schrijver John Gardner ooit. Voor het creëren van een alternatieve toekomst is creatie en verbeelding een belangrijk begin. In 2023 bleef het niet bij verbeelding. Vanuit onze zwerm werden verschillende mooie initiatieven gerealiseerd. Zo troffen we elkaar in september op de eerste landelijke Ministerraad in de Groene Kathedraal in Almere. Tijdens die prachtige dag konden wij als bestuur voor het eerst kennismaken met onze mooie beweging. Inmiddels is de stichting ook formeel opgericht. Met deze belangrijke stap kunnen we in de toekomst nog meer bijeenkomsten, plekberaden, themaberaden, interventies en campagnes onder de vlag van het Ministerie mogelijk maken.

Onze zwerm is voortdurend in beweging, maar zonder Ministers, geen Ministerie. Het Ministerie van de Toekomst blijft de optelsom van onze gezamenlijke toewijding aan langetermijndenken en inzet voor de belangen van toekomstige generaties en al het andere dat leeft. Daarbij beogen we een platte en informele beweging te blijven met veel ruimte voor diversiteit en bottom up-initiatief. In het komende jaar zullen we als bestuur de zwerm beter leren kennen. De eerstvolgende kans daartoe is de Maandelijkse Ministerraad op woensdag 31 januari 2024, dit keer live in het Huis van Actief Burgerschapaan het Neude in Utrecht. Het bestuur kijkt ernaar uit om tijdens deze bijeenkomst – en later in het nieuwe jaar – vele tijdrebellen weer te zien en nieuwe bij onze beweging te verwelkomen.

Hartelijke groet,

Mede namens Amarins, Janica, Sjoerd en Tjitske,
Robin Hill, Voorzitter van het bestuur van het Ministerie van de Toekomst