Artikelen door Christiane Bosman

Ministerie van de Toekomst Nieuwjaarsgroet!

Beste tijdrebellen, Het bestuur van het Ministerie van de Toekomst wenst alle Ministers van de Toekomst een prachtig nieuwjaar! Niet alleen voor 2024 wensen we je het beste, maar ook voor de vele jaren die nog zullen volgen. Met grote toewijding hebben we ons als zwerm in 2023 voor de toekomst ingezet, zodat komende generaties […]

Ministerraad januari in het Huis van Actief Burgerschap

Woensdag 31 januari 2024 Ministers van de toekomst ontmoeten elkaar elke laatste woensdag van de maand online tijdens de maandelijkse ministerraad. Deze eerste maand van het jaar treffen we elkaar live in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek aan het Neude in Utrecht. Themacirkels Voorafgaand aan de ministerraad komen (parallel aan elkaar) de nieuw opgerichte onderwijscirkel […]

Oproep: sluit je aan bij een themacirkel!

Jaarlijks organiseert het Ministerie van de Toekomst twee themaberaden rondom SDG’s die door de zwerm worden gekozen. Voor 2024 zijn dat de onderwerpen onderwijs (SDG-4) en democratie (SDG-16). In deze werkcirkels wordt onderzocht hoe het kathedraaldenken – langetermijndenken – van toepassing kan zijn op deze thema’s, toewerkend naar een publiek themaberaad  in de loop van […]

Wintergesprek – huiskamer gezocht voor ontmoetingen!

Wintergesprek – Huiskamer gezocht voor ontmoetingen in week 15 – 21 januari 2024 Een wezenlijke ontmoeting in jouw huiskamer Het zijn duistere dagen. Winter in het land, maar ook onrust in de samenleving. Wat er in Israël en Gaza gebeurt, voedt wantrouwen en tegenstellingen tussen culturen in de hele wereld. En de verkiezingsuitslag laat een diepe […]

Terugblik Plekberaad KeileCollectief

Terugblik Plekberaad KeileCollectief Keilepand, 3 november 2023 Op 3 november 2023 organiseerde Minister van de Toekomst Meta Knol samen met Ninke Happel een plekberaad met het KeileCollectief, een groep professionals die zich in Rotterdam inzet voor een betere samenleving in de breedste zin van het woord. Ambities en relaties Na een korte introductie en een voorstelrondje […]

Eerste bijeenkomst MvdT Onderwijscirkel

Op vrijdag 17 november 2023 komt de Onderwijscirkel van het Ministerie van de Toekomst voor het eerst online bij elkaar. Tijdens de Nationale Ministerraad van het Ministerie van de Toekomst, 9 september in de Groene Kathedraal in Almere stelden we de vraag: welke urgente toekomstthema’s zou het Ministerie van de Toekomst in 2024 in Themaberaden […]

Wie is wie in het Ministerie van de Toekomst?

Het Ministerie van de Toekomst is sinds 2021 snel gegroeid als een landelijke zwerm van tijdrebellen die tot in de haarvaten van de samenleving het kathedraaldenken – oftewel langetermijndenken – agenderen en aanjagen. Inmiddels zijn we een groep van ca 400 actieve, optimistisch gestemde burgers en professionals die in hun eigen omgeving en invloedssfeer de […]

Oproep aan kandidaten Tweede Kamer!

Wij roepen de kandidaten voor de Tweede Kamer op om ook de belangen van jongeren, kinderen en toekomstige generaties te behartigen! Op 22 november 2023 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland. Omdat we geloven dat het langetermijndenken meer ruimte en aandacht verdient in het parlement, roepen we de kandidaten op om niet […]