Toekomst van ruimtelijk ontwerp

Het Ministerie van de Toekomst neemt 12 april 2024 deel aan het programma de Toekomst van ruimtelijk ontwerp als onderdeel van het programma rond de tentoonstelling Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën, te zien in het Nieuwe Instituut.

Er is hernieuwde aandacht voor ruimtelijke ordening als een ontwerpopgave die raakt aan uiteenlopende actuele maatschappelijke en ecologische vragen. In een gemeenschappelijke verkenning van de mogelijke rol die ruimtelijk ontwerpers in Nederland kunnen vervullen, nodigen Nieuwe Instituut, het College van Rijksadviseurs, Platform Ontwerp NL en Vereniging Deltametropool ontwerpers uit verschillende generaties uit om samen op dit onderwerp te reflecteren. Zij gaan in gesprek met andere deskundigen uit het ontwerpveld en daarbuiten, waaronder wetenschappers, beleidsmakers en burgers. Met bijdragen van onder meer Gido ten Dolle en Jannemarie de Jonge van het CRa en Paul Gerretsen van Vereniging Deltametropool.

Overheden en ontwerpers hebben de ruimtelijke ordening van Nederland weer op hun bureaus en tekentafels liggen. Op hun eigen manier proberen zij ingrijpende maatschappelijke en ecologische vraagstukken van een passende reactie te voorzien. Dat roept een aantal gedeelde vragen op waar deelnemers aan Futures of Spatial Design zich over buigen. Kwesties als klimaatverandering, de energietransitie, huisvesting en sociale rechtvaardigheid gaan immers alle mensen aan, maar wat is daarbij nu eigenlijk de rol van de ontwerper? Hoe werk je aan het Nederland van de toekomst? Welke hulpmiddelen, welke vaardigheden en welke mentaliteit heb je daarvoor nodig? Hoe hebben ontwerpopvattingen zich in de loop der tijd ontwikkeld? En hoe kunnen wij, ten slotte, de handen ineenslaan wanneer we ons op de toekomst voorbereiden?

Het programma bouwt voort op Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën. In deze tentoonstelling, die nog tot en met 2 juni 2024 te zien is in het Nieuwe Instituut, zijn voorbeelden te zien van de lange en toonaangevende traditie die Nederland kent op het gebied van ruimtelijke ordening. Sprekers en deelnemers gaan samen in op de rol van ontwerpers toen, nu en later. Zij voeren vervolgens begeleide gesprekken in de tentoonstellingsruimte. Ze zoeken tegen die achtergrond van historische en actuele toekomstvisies naar mogelijke antwoorden op de vraag in hoeverre ontwerpers zijn toegerust om complexe ruimtelijke, ecologische en sociale uitdagingen het hoofd te bieden – en wat wij van ideeën uit het verleden en heden kunnen leren wanneer we het Nederland van de toekomst vormgeven.

Het publiek toegankelijke evenement vormt het sluitstuk van een dagvullend programma, waarbinnen eerder op de dag ook een besloten workshop wordt georganiseerd. De kritische reflecties en uitkomsten uit de werksessie worden ’s avonds bij de openbare presentatie toegelicht.

Dit programma maakt deel uit van het NEB Festival 2024. Het achterliggende EU-initiatief New European Bauhaus verbindt de doelstellingen in het kader van de European Green Deal aan onze dagelijkse leefomgeving. Het roept alle Europese burgers op om hun steentje bij te dragen aan een duurzame, inclusieve en mooie toekomst.

Info & tickets