Assembly 2: Naar een bioregionale bouw?

Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw?

Samenwerking tussen de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en Ministerie van de Toekomst

Hoe creëren we condities voor een duurzame en hoopvolle ontwerppraktijk? IABR 2024 introduceert een Practice Place, een ontmoetingsruimte in de tentoonstelling, waar de architectuurgemeenschap in de breedste zin samenkomt rondom de transformatie van de praktijk.

De Nederlandse overheid heeft zich vastgelegd op een circulaire economie in 2050. Maar wat voor invloed heeft circulariteit op onze relatie en de oorsprong van materialen, bouwcultuur, en het landschap? In deze bijeenkomst brengen we deskundigen samen die ervaring hebben opgedaan met ontwerp- en bouwprocessen die deel zijn van langdurige relaties met lokale materialen, landschappen, en de kennis die daarin besloten ligt. We bespreken of en hoe circulariteit een radicale re-lokalisering impliceert, en wat dat betekent voor complexe stedelijke gebieden en het landelijk gebied.

Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw? op 19 juli 2024

Tijdens Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw? op 19 juli 2024 van 10:00-17:00 in het Nieuwe Instituut worden kennis en ervaringen gedeeld, tactieken uitgewisseld en hoopvolle allianties gesmeed. De vraag naar bioregionaal bouwen is per definitie plaatsgebonden. Deze bijeenkomst is daarom het startpunt van een serie lokale bijeenkomsten in regionale architectuurcentra, georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van de Toekomst. Op 12 juli 2024 geeft het Ministerie van de Toekomst een workshop om de aanwezigen te trainen in het organiseren van plekberaden rondom systemische en lokale vragen. Studio Inscape prikkelt de verbeelding geïnspireerd door hun Bioregional Design Game.

Naar een Bioregionale Bouw? Is deel twee van een serie van zeven dagvullende workshops. De bijeenkomst wordt gedocumenteerd in een levend archief in de tentoonstelling, inspireert een podcastserie in samenwerking met De Architect, en leidt uiteindelijk tot een Nieuw Narratief voor Architectuur en Urbanisme (NNAU) dat in het sluitingsweekend van de biënnale feestelijk zal worden gepresenteerd.

IABR 2024

De IABR 2024 vindt plaats van 29 juni tot 13 oktober 2024 en legt de focus op de combinatie hoop en natuur. Deze keuze komt voort uit het besef dat alles begint bij de grond en de extractie – of liever de uitputting – van de bodem, elkaar en de levende wereld, met meervoudige ecologische en sociale crises tot gevolg. We kunnen én willen ons als mensen niet langer boven, of op afstand van de natuur plaatsen. Hoe zetten we kennis en praktijken van ruimtelijk ontwerp in ten dienste van de planeet en alle wezens die daarop leven?

Meer informatie