Themaberaad onderwijs in De Kerk Ruigoord

De zelfsturende onderwijscirkel van het Ministerie van de Toekomst bestaat uit onderwijsvernieuwers, docenten, kunstenaars, onderzoekers, educatoren en beleidsmakers uit alle windstreken. Op 31 januari 2024 verzamelde de groep voor het eerst in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek aan het Neude rondom de vraag: ‘Hoe kunnen we leren kathedraaldenken in het onderwijs?’

Sindsdien werkt de onderwijscirkel toe naar een publiek themaberaad waarin de uitkomsten van de werkcirkel worden gedeeld als aanzet voor een bredere discussie over de toekomst van het onderwijs. Het themaberaad staat gepland voor 11 oktober 2024 in De Kerk in Ruigoord.

Meer informatie volgt spoedig, save the date!

 

Nationale Ministerraad in Geofort

Jaarlijkse Nationale Ministerraad in Geofort in Herwijnen

Op 25 september 2024 vindt de jaarlijkse Ministerraad van het Ministerie van de Toekomst plaats in Geofort in Herwijnen. Dit spannende forteiland is een educatieve attractie waar alles om de toekomst van de aarde draait.

Informatie over programma en deelnemen volgt spoedig, save the date!

Assembly ism IABR: Naar een Bioregionale Bouw?

Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw?

Samenwerking tussen de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en het Ministerie van de Toekomst

Hoe creëren we condities voor een duurzame en hoopvolle ontwerppraktijk? IABR 2024 introduceert een Practice Place, een ontmoetingsruimte in de tentoonstelling, waar de architectuurgemeenschap in de breedste zin samenkomt rondom de transformatie van de praktijk.

De Nederlandse overheid heeft zich vastgelegd op een circulaire economie in 2050. Maar wat voor invloed heeft circulariteit op onze relatie en de oorsprong van materialen, bouwcultuur, en het landschap? In deze bijeenkomst brengen we deskundigen samen die ervaring hebben opgedaan met ontwerp- en bouwprocessen die deel zijn van langdurige relaties met lokale materialen, landschappen, en de kennis die daarin besloten ligt. We bespreken of en hoe circulariteit een radicale re-lokalisering impliceert, en wat dat betekent voor complexe stedelijke gebieden en het landelijk gebied.

Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw? op 19 juli 2024

Tijdens Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw? op 19 juli 2024 van 10:00-17:00 in het Nieuwe Instituut worden kennis en ervaringen gedeeld, tactieken uitgewisseld en hoopvolle allianties gesmeed. De vraag naar bioregionaal bouwen is per definitie plaatsgebonden. Deze bijeenkomst is daarom het startpunt van een serie lokale bijeenkomsten in regionale architectuurcentra, georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van de Toekomst. Op 12 juli 2024 geeft het Ministerie van de Toekomst een workshop om de aanwezigen te trainen in het organiseren van plekberaden rondom systemische en lokale vragen. Studio Inscape prikkelt de verbeelding geïnspireerd door hun Bioregional Design Game.

Naar een Bioregionale Bouw? Is deel twee van een serie van zeven dagvullende workshops. De bijeenkomst wordt gedocumenteerd in een levend archief in de tentoonstelling, inspireert een podcastserie in samenwerking met De Architect, en leidt uiteindelijk tot een Nieuw Narratief voor Architectuur en Urbanisme (NNAU) dat in het sluitingsweekend van de biënnale feestelijk zal worden gepresenteerd.

IABR 2024

De IABR 2024 vindt plaats van 29 juni tot 13 oktober 2024 en legt de focus op de combinatie hoop en natuur. Deze keuze komt voort uit het besef dat alles begint bij de grond en de extractie – of liever de uitputting – van de bodem, elkaar en de levende wereld, met meervoudige ecologische en sociale crises tot gevolg. We kunnen én willen ons als mensen niet langer boven, of op afstand van de natuur plaatsen. Hoe zetten we kennis en praktijken van ruimtelijk ontwerp in ten dienste van de planeet en alle wezens die daarop leven?

Meer informatie

PONT Masterclass | Vormgeven van toekomstige brede welvaart

“Welke rol kunnen ontwerpers pakken in vervullen van het ‘straks en later’-denken van brede welvaart?”

Grote maatschappelijke opgaven vragen om een blik op de toekomst. Een kompas om mee te varen. Maar hoe geven we die lange termijn vorm?

Tijdens de PONT masterclass op 14 mei 2024 in Leeuwarden, gaan we tijdreizen naar toekomstige brede welvaart terwijl we onderweg leren van hoe ontwerp daarvoor ingezet kan worden in de beleidspraktijk.

Klaas Sietse Spoelstra van het Ministerie van de Toekomst neemt je tijdens deze masterclass mee de verdieping in. De positie van toekomstige brede welvaart wordt onder andere door sprekende casussen uit Leeuwarden onder de loep genomen; gastsprekers Bruno Doedens (artistiek leider van project Bosk) en Sjoerd Bootsma (artistiek leider van Arcadia) vertellen hoe ze brede welvaart een plek geven in hun werk.

Voor wie

Deze masterclass richt zich op professionals die werken met een ontwerpende aanpak aan vraagstukken gerelateerd aan het toekomstdenken en brede welvaart. Tijdens deze masterclass nemen we je dieper mee in dit onderwerp, dus een kennisbasis over brede welvaart en toekomstdenken op strategisch niveau is vereist. Er is plek voor maximaal 30 deelnemers.

Wanneer

14 mei 2024
12.00 – 13.00 inloop en lunch
13.00 – 17.00 inhoudelijk programma
17:00 – 18.00 borrel

Waar

De Kanselarij: Turfmarkt 11 8911 KS, Leeuwarden

Bereikbaarheid: vanaf station Leeuwarden 10 minuten met het OV of een 15 minuten wandeling. Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid: Parkeergarage Hoeksterend, op 5 minuten loopafstand.

Aanmelden kan t/m 9 mei 2024

De masterclass is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Kan je niet komen? Laat het op tijd weten via pont@dutchdesignfoundation.com. Zo kan iemand anders jouw plaats overnemen. No shows kunnen niet meer aan toekomstige activiteiten van PONT deelnemen.

Deze masterclass komt voort uit een samenwerking met het Ministerie van de Toekomst.
We zullen tijdens de masterclass een aantal casussen aanhalen. Om een gezamenlijk startpunt te hebben vragen we je om wat video’s te kijken waarin de casussen aan je worden geïntroduceerd:

European Capital of Culture

Arcadia 2022 terugblik

BOSK Arcadia 

Over PONT Masterclasses

De Publieke Ontwerppraktijk (PONT) organiseert elke 2 maanden een masterclass. Deze verdiepende workshops zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De eerste masterclasses zijn gebaseerd op de drie onderzoeken die tijdens de pilotfase uitgevoerd zijn. Deze onderzoeken vind je hier.

Themaberaad lokale democratie

Themaberaad van de democratiecirkel van het Ministerie van de Toekomst

Donderdag 16 mei 2024 / 13.00-17.00 uur

Huis voor Actief Burgerschap / Bibliotheek Neude Utrecht

Meld je HIER aan!

Het Ministerie van de Toekomst agendeert en activeert als bottom-up beweging het langetermijn-denken en handelen in de Nederlandse samenleving. Dat doen we als netwerk van verbeelders, begrijpers en doeners die door heel Nederland werken aan plekberaden voor de toekomst, themaberaden en interventies.

Bij het themaberaad wordt de toekomst van een onderwerp verkend door een themacirkel waarin circa twintig begrijpers, doeners en verbeelders bijeenkomen. Vanuit sociale, economische of ecologische invalshoeken bereiden zij samen een themaberaad voor.

Versterken lokale democratie

Tijdens het themaberaad op 16 mei 2024 gaat de democratiecirkel aan de slag met de vraag hoe de lokale democratie kan worden versterkt en ondersteund. Met lokaal bedoelen we het schaalniveau van een wijk, dorp of gebied. Hoe kunnen in de lokale politieke besluitvorming de stemmen en belangen van (toekomstige) bewoners, beter worden verankerd? Op dit schaalniveau komen veel thema’s en samenhangende transities samen, zoals wonen, energie of zorg. Allemaal stevige transitie-opgaves die om een lokale vertaling vragen. Maar hoe doe je dat democratisch èn met oog voor toekomstige generaties?

Methodes voor lokale democratie

Tijdens het themaberaad op 16 mei 2024 gaan we op zoek naar methodes die op lokaal niveau kunnen helpen de democratie te vergroten. Daartoe zijn al veel instrumenten beschikbaar. De vraag is, hoe kunnen die beter in samenhang worden toegepast Voorbeelden van instrumenten op lokaal niveau, denk aan: plekberaden (met lotingmethodes), toekomst-ambassadeurs (generatietoets), communicatiemiddelen (buurtapps, dorpskrant), samenwerkingen met maatschappelijke partners (zoals bibliotheken), samenwerkingsmodellen (zoals de taakdemocratie), bottom up georganiseerde voorzieningen (zoals energie en voedsel) en organisatievormen (zoals gebiedscoöperaties).

Beoogd resultaat 

Het resultaat van het thema-beraad kan in de vorm van een advies/manifest worden aangeboden aan alle Nederlandse gemeenten, mogelijk als opmaat naar de gemeenteverkiezingen van 2026. Het zou een concreet aanbod kunnen zijn met een plek in de nieuw te vormen coalities (2026-2030). Tijdens het themaberaad op 16 mei 2024 zullen we de beoogde resultaten, en een vorm voor output en impact samen bespreken.

Agenda 16 mei 2024 / 13.00 – 17.00

13.00 uur: Introductie 

Waarom, wat en hoe van het Ministerie van de Toekomst

13.10 uur: Waarom dit themaberaad democratie?

Inclusief de focus op de lokale en sublokale context van democratie (wijk, dorp, gebied)..

13.15 uur: Tijdreisoefening

Inleiding op het langetermijndenken. Hoe kun je kijken naar de toekomst? We gaan ons verplaatsen naar Rudzegea in 2050.

13.30 uur: Oefening taakdemocratie

Wat zijn de brede welvaart-opgaven waar Rudzegea sinds 2024 mee heeft gewerkt nu we in 2050 zijn? Hoe werden opgaven vanaf toen gewogen en de balans gezocht tussen ecologie, sociaal-cultureel of de economie? Hoe slaagde Rudzegea erin uit dilemma’s een transitie-agenda te maken die verenigde in plaats van verdeelde?

In deze oefening zijn opgaven en dilemma’s ons oefenmateriaal. De echte vraag is welke vorm van democratie ons helpt als er lastige keuzes voor de verre toekomst gemaakt moeten worden. 

14.15 uur: Waardenmodel democratie 

Zoeken naar het toekomstig democratisch kompas op lokaal niveau  Welke democratische uitgangspunten/waarden horen bij de lokale context?

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Democratisch kompas verbinden aan lokale opgaven

We willen kijken op welke manier het democratisch kompas praktisch wordt in de context van een concrete lokale casus. Hoe vertalen die democratische waarden zich naar lokale opgaven zoals energie en zorg? Wat zijn dan do’s en dont’s? Welke democratische werkvormen zijn nodig om lokaal te kunnen meedoen om uiteindelijk de brede welvaart opgave van Rudzegea op weg naar 2050 gerealiseerd te krijgen? 

We gebruiken hiervoor de X-kromme (Loorbach). Wat moeten we democratisch gaan laden en waar moeten we afscheid van nemen?

16.00 uur: Consolidatie

Tijdens een brainstorm consolideren we 10 punten, als advies geformuleerd.

16.30 uur: Afsluiting en vervolgstappen

Lees hier de notities en uitgangspunten terug van de democratiecirkel

Aanmelden graag via deze link

Datum: Donderdag 16 mei 2024 / 13.00-17.00 uur

Locatie: Huis voor Actief Burgerschap

Bibliotheek Neude Utrecht

Voor vragen, mail graag naar Klaas Sietse Spoelstra: klaassietse@nij-sicht.nl

 

 

Toekomst van ruimtelijk ontwerp

Het Ministerie van de Toekomst neemt 12 april 2024 deel aan het programma de Toekomst van ruimtelijk ontwerp als onderdeel van het programma rond de tentoonstelling Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën, te zien in het Nieuwe Instituut.

Er is hernieuwde aandacht voor ruimtelijke ordening als een ontwerpopgave die raakt aan uiteenlopende actuele maatschappelijke en ecologische vragen. In een gemeenschappelijke verkenning van de mogelijke rol die ruimtelijk ontwerpers in Nederland kunnen vervullen, nodigen Nieuwe Instituut, het College van Rijksadviseurs, Platform Ontwerp NL en Vereniging Deltametropool ontwerpers uit verschillende generaties uit om samen op dit onderwerp te reflecteren. Zij gaan in gesprek met andere deskundigen uit het ontwerpveld en daarbuiten, waaronder wetenschappers, beleidsmakers en burgers. Met bijdragen van onder meer Gido ten Dolle en Jannemarie de Jonge van het CRa en Paul Gerretsen van Vereniging Deltametropool.

Overheden en ontwerpers hebben de ruimtelijke ordening van Nederland weer op hun bureaus en tekentafels liggen. Op hun eigen manier proberen zij ingrijpende maatschappelijke en ecologische vraagstukken van een passende reactie te voorzien. Dat roept een aantal gedeelde vragen op waar deelnemers aan Futures of Spatial Design zich over buigen. Kwesties als klimaatverandering, de energietransitie, huisvesting en sociale rechtvaardigheid gaan immers alle mensen aan, maar wat is daarbij nu eigenlijk de rol van de ontwerper? Hoe werk je aan het Nederland van de toekomst? Welke hulpmiddelen, welke vaardigheden en welke mentaliteit heb je daarvoor nodig? Hoe hebben ontwerpopvattingen zich in de loop der tijd ontwikkeld? En hoe kunnen wij, ten slotte, de handen ineenslaan wanneer we ons op de toekomst voorbereiden?

Het programma bouwt voort op Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën. In deze tentoonstelling, die nog tot en met 2 juni 2024 te zien is in het Nieuwe Instituut, zijn voorbeelden te zien van de lange en toonaangevende traditie die Nederland kent op het gebied van ruimtelijke ordening. Sprekers en deelnemers gaan samen in op de rol van ontwerpers toen, nu en later. Zij voeren vervolgens begeleide gesprekken in de tentoonstellingsruimte. Ze zoeken tegen die achtergrond van historische en actuele toekomstvisies naar mogelijke antwoorden op de vraag in hoeverre ontwerpers zijn toegerust om complexe ruimtelijke, ecologische en sociale uitdagingen het hoofd te bieden – en wat wij van ideeën uit het verleden en heden kunnen leren wanneer we het Nederland van de toekomst vormgeven.

Het publiek toegankelijke evenement vormt het sluitstuk van een dagvullend programma, waarbinnen eerder op de dag ook een besloten workshop wordt georganiseerd. De kritische reflecties en uitkomsten uit de werksessie worden ’s avonds bij de openbare presentatie toegelicht.

Dit programma maakt deel uit van het NEB Festival 2024. Het achterliggende EU-initiatief New European Bauhaus verbindt de doelstellingen in het kader van de European Green Deal aan onze dagelijkse leefomgeving. Het roept alle Europese burgers op om hun steentje bij te dragen aan een duurzame, inclusieve en mooie toekomst.

Info & tickets

 

 

Regiocirkel Zuid-Holland van start in Museon-Omniversum

Regiocirkel Zuid-Holland van start!

Museon-Omniversum nodigt alle toekomstdenkers uit regio Zuid-Holland uit voor een ontmoeting op 21 mei 2024 om 15.00 uur. Doel van deze bijeenkomst: delen wat er lokaal gebeurt, inspiratie en ideeën uitwisselen, plannen maken voor de toekomst en niet te vergeten: een bezoek aan de One Planet expo.

Wil je komen, meld je dan graag aan via: dliauw@museon-omniversum.nl. De zeepkist staat weer klaar voor iedereen met een mooi plan.

Mocht je in je eigen regio ook een cirkel willen starten, mail dan naar info@ministerievandetoekomst.nl

Info

Museon-Omniversum

Dinsdag 21 mei 2024 / 15.00 uur

Stadhouderslaan 37, Den Haag

 

 

 

 

 

Maandelijkse online ministerraad: 24 april 2024

Elke laatste woensdag van de maand om 16.00 uur is er een online Ministerraad. Ministers van de Toekomst vanuit het hele land, huidige èn nieuwe, zijn daarbij van harte welkom om updates en ideeën te delen of gewoon even te komen luisteren.

Zijn er onderwerpen die je vantevoren op de agenda zou willen zetten, mail graag naar info@ministerievandetoekomst.nl

De Teamslink voor de bijeenkomst van 24 april vind je HIER.

De volgende Ministerraden in 2024 zijn op:

 • 29 mei 2024, 16.00 uur
 • 26 juni 2024, 16.00 uur
 • 28 augustus 2024, 16.00 uur
 • 25 september 2024, 16.00 uur
 • 30 oktober 2024, 16.00 uur
 • 27 november 2024, 16.00 uur

Maandelijks online Ministerraad

Elke laatste woensdag van de maand om 16.00 uur is er een online Ministerraad. Ministers van de Toekomst vanuit het hele land, huidige èn nieuwe, zijn daarbij van harte welkom om updates en ideeën te delen of gewoon even te komen luisteren.

Zijn er onderwerpen die je vantevoren op de agenda zou willen zetten, mail graag naar info@ministerievandetoekomst.nl

 • De Zoomlink voor de bijeenkomst van 27 maart vind je HIER.

De volgende Ministerraden in 2024 zijn op:

 • 24 april 2024, 16.00 uur
 • 29 mei 2024, 16.00 uur
 • 26 juni 2024, 16.00 uur
 • 28 augustus 2024, 16.00 uur
 • 25 september 2024, 16.00 uur
 • 30 oktober 2024, 16.00 uur
 • 27 november 2024, 16.00 uur

Plekberaad Dordrechts Museum 

Op donderdag 29 februari vindt het Plekberaad voor de Toekomst van het Dordrechts Museum plaats, in samenwerking met jongerenafdeling Take pART en het Management Team van het museum. Het Dordrechts Museum behoort tot de oudste musea van ons land en verenigt vier instellingen: het Dordrechts Museum, het Huis van Gijn, het Regionaal Archief en Hof van Nederland. Samen beheren zij het collectieve materiële geheugen van de stad.

Take pART bestaat uit 15 jongeren die vanaf oktober 2023 een jaar lang verbonden zijn aan het museum. Met dit talenten-ontwikkelingsprogramma worden speciale rondleidingen, workshops, programmering etc ontwikkeld, in synergie met het Dordrechts Museum. Doel van het Plekberaad: Het MT en Take pART staan zelden stil bij de lange termijn. Tijdens dit Plekberaad kijken ze samen vooruit naar de verre toekomst van het Dordrechts Museum. Door ons te verplaatsen in de perspectieven van toekomstige generaties, worden verschillende toekomstbeelden ingekleurd. Vervolgens is de vraag: wat betekent dit voor de huidige rol van het museum? Hoe kunnen we ons beter voorbereiden op de toekomst?

Het Plekberaad wordt begeleid door Meta Knol, kunsthistorica, Minister van de Toekomst & zelfstandig auteur, adviseur en gespreksleider op het kruisvlak van cultuur, wetenschap en samenleving.