Film: Silence of the Tides – onderdeel Waddenmars

Op zaterdag 25 juni om 21.00 uur draait de film Silence of the Tides in Theaterkerk Nes als onderdeel van de Waddenmars, een initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar, let op er zijn een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Voorafgaand aan de film zal er een gesprek plaatsvinden met de regisseur van de film: Pieter Rim de Kroon onder begeleiding van Heleentje Swart. Silence of the Tides is een intens cinematografisch portret waarin de continue ‘ademhaling’ van het Waddengebied centraal staat.

Trailer:

Een ticket kost 10 euro en is inclusief 1 consumptie.  Koop ticket

Over de film

Silence of the Tides is een film die in- en uitademt met de getijden van het internationale werelderfgoed, eén van de grootste aaneengesloten wetlands ter wereld, terwijl het de breekbare relatie tussen mens en natuur verkent.

Een hypnotiserende blik op de cycli en contrasten van de seizoenen: leven en dood, storm en stilte, de massa en het individu. Een poëtische overpeinzing zonder voice-overs of interviews tegen een overweldigend decor van lucht, water, wolken, wind, mist en voortdurend veranderend licht. 

De Waddenmars

Op 24, 25 en 26 juni 2022 organiseert Programma naar een Rijke Waddenzee de Waddenmars, een mars voor jong volwassenen die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de Wadden. Hiermee willen ze jongeren een stem geven in beleid en vragen ze hen om een toekomstvisie voor het Waddengebied te maken. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ontwikkelde hiervoor in samenwerking met ArcadiaMinisterie van de Toekomst en de Waddenacademie een meerdaags programma. De film in Theaterkerk Nes is hier onderdeel van. Evenals een aantal andere onderdelen van de mars is de film open voor publiek en tevens onderdeel van Dag van het Wad. 

Koop tickets 

Inspiratiedag en Werkconferentie Toekomstdenken

Het is hoog tijd om elkaar te ontmoeten en aan de slag te gaan met tastbare manieren om de ruimte voor de lange termijn te vergroten.

We organiseren daarom een Werkconferentie voor toekomstdenken, verbeeldingskracht en verandervermogen in jouw omgeving.

 • Hoe krijgt het belang van kinderen en toekomstige generaties een plek in onze gemeente, wijk, school of organisatie?
 • Hoe gaan we een Plekberaad organiseren in onze gemeente?
 • Hoe kan het vak Toekomstkunde een plek krijgen in het volle schoolprogramma?

Omdat we verspreid zijn door het land en iedereen een volle agenda heeft worden er twee bijeenkomsten georganiseerd:

10 juni Stadsbauhaus Leiden
17 juni Stationskwartier Leeuwarden

Lees hier meer over het programma en geef je op

Met presentaties en verdiepingssessies van o.a.:
Tessa Cramer: Toekomstdenken in de praktijk (alleen 10 juni)
Bert Blase: (voormalig burgemeester Heerhugowaard): Experimenten met burgerparticipatie.
Claire Boonstra (Operation Education): Hoe bevrijden we jonge mensen uit de knellende verwachtingen van de maatschappij? (alleen 17 juni)
Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club): Hoe doorbreken we een spiraal van polarisatie?
Anne Graswinckel (Arcadia): Een Verdwaalatlas als gids voor jonge mensen door een onzekere wereld.
Heleentje Swart (Spark the Movement) Wat is groene pedagogiek, en hoe maken we toekomstgericht onderwijs? (alleen 17 juni)
Miranda Willems (coördinator Plekberaad voor de toekomst): Een plek voor toekomstige generaties in de gemeenteraad
Jan van de Venis (waarnemend ombudspersoon toekomstige generaties): Hoe dekoloniseren we de toekomst?

Geef je op:
10 juni in Leiden.
17 juni in Leeuwarden. 

Kosten: De hele dag inclusief vega lunch: €65,-
Alleen een dagdeel €25,-
Laat ons weten als de prijs een bezwaar is.

Dit project is een samenwerking van Lab Toekomstige Generaties, The Turn Club, Ministerie van de Toekomst, Leiden 2022, Seneca Burgerschap, Meander College, Spark the Movement, Arcadia en Keunstwurk.

Lees hier meer over het programma en geef je op

Inspiratiedag en Werkconferentie Toekomstdenken

Het is hoog tijd om elkaar te ontmoeten en aan de slag te gaan met tastbare manieren om de ruimte voor de lange termijn te vergroten.

We organiseren daarom een Werkconferentie voor toekomstdenken, verbeeldingskracht en verandervermogen in jouw omgeving.

 • Hoe krijgt het belang van kinderen en toekomstige generaties een plek in onze gemeente, wijk, school of organisatie?
 • Hoe gaan we een Plekberaad organiseren in onze gemeente?
 • Hoe kan het vak Toekomstkunde een plek krijgen in het volle schoolprogramma?

Omdat we verspreid zijn door het land en iedereen een volle agenda heeft worden er twee bijeenkomsten georganiseerd:

10 juni Stadsbauhaus Leiden
17 juni Stationskwartier Leeuwarden

Lees hier meer over het programma en geef je op

Met presentaties en verdiepingssessies van o.a.:
Tessa Cramer: Toekomstdenken in de praktijk (alleen 10 juni)
Bert Blase: (voormalig burgemeester Heerhugowaard): Experimenten met burgerparticipatie.
Claire Boonstra (Operation Education): Hoe bevrijden we jonge mensen uit de knellende verwachtingen van de maatschappij? (alleen 17 juni)
Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club): Hoe doorbreken we een spiraal van polarisatie?
Anne Graswinckel (Arcadia): Een Verdwaalatlas als gids voor jonge mensen door een onzekere wereld.
Heleentje Swart (Spark the Movement) Wat is groene pedagogiek, en hoe maken we toekomstgericht onderwijs? (alleen 17 juni)
Miranda Willems (coördinator Plekberaad voor de toekomst): Een plek voor toekomstige generaties in de gemeenteraad
Jan van de Venis (waarnemend ombudspersoon toekomstige generaties): Hoe dekoloniseren we de toekomst?

Geef je op:
10 juni in Leiden.
17 juni in Leeuwarden. 

Kosten: De hele dag inclusief vega lunch: €65,-
Alleen een dagdeel €25,-
Laat ons weten als de prijs een bezwaar is.

Dit project is een samenwerking van Lab Toekomstige Generaties, The Turn Club, Ministerie van de Toekomst, Leiden 2022, Seneca Burgerschap, Meander College, Spark the Movement, Arcadia en Keunstwurk.

Lees hier meer over het programma en geef je op

Ministerraad

Agenda Ministerraad 25 mei

16.00 – 17.15 uur
Zoom: Ministerraad | Ministerie van de Toekomst

 • 16.00 uur Welkom! Nieuwe in de groep, dan praten we je hier even bij! 
  • Alle nieuwe ministers eerst even bijpraten

  16.10 uur Mededelingen

  16.15 Start vergadering – update plekberaden

  16.35 Nader te bepalen onderwerp

  16.45 Nader te bepalen onderwerp

  17.05 Rondvraag & Volgende Ministerraad 

  • Punten voor de volgende vergadering
  • Volgende vergadering: 29 juni 

  17.15 Afsluiting 

Floriade 2022

 Toekomst atelier tijdens Nationale Natuurtop

Springtij 2022

MvdT tent op Springtij gericht op inter-generationele thema’s. Young meets Experience

Democratie & jongeren

Tijdens European Union Context for Young Scientists (14-24 jaar) 12 sept–18 sept

Parlement & klimaat

Tijdens European Science in the City Festival (wetenschap, cultuur, samenleving) 17 juni– 17 juli
European Bauhaus Start Climate Walk

Waddenmars voor jongeren met het vizier op 2050

Op 24, 25 en 26 juni 2022 gaan 30 jongeren tussen de 20 en 25 jaar uit de drie Noordelijke provincies deelnemen aan de Waddenmars. Het doel is om een toekomstvisie voor het Wad te maken met de focus op 2050. Deze mars wordt georganiseerd door Programma Rijke Waddenzee in samenwerking met Arcadia en het Ministerie van de Toekomst. 

Tijdens de mars wordt er kennis gedeeld, zijn er activiteiten op en rondom het Wad en worden alle zintuigen geprikkeld waardoor de jongeren de Wadden beleven als nooit tevoren. Er worden gesprekken gevoerd met experts, bewoners uit het gebied, toevallige voorbijgangers, maar ook met klassen van scholen uit de omgeving. De gesprekken gaan over de toekomst van het Wad in relatie tot de balans tussen ecologie en economie maar ook over het nalatenschap van het Wad voor volgende generaties. 

Alle input gebruiken ze op de derde dag voor het maken van een manifest, een toekomstbeeld voor het Wad in 2050. Dit doen ze tijdens een zogenaamd plekberaad die georganiseerd wordt vanuit de visie van het Ministerie van de Toekomst (langetermijndenken). In dit manifest proberen de jongeren in ieder geval antwoord te geven op de volgende vragen: 

 1. Hoe ziet de balans ecologie en economie van de Wadden eruit en blijft deze in harmonie met de natuur met een doorkijkje naar 2050? 
 2. Hoe wil jij het Wad nalaten aan volgende generaties?
 3. Op welke manier wil jij een stem hebben over het Waddenbeleid en hoe zorgen we ervoor dat ook de jongeren na jou deze stem krijgen? 

Het manifest wordt in samenwerking met een kunstenaar gemaakt, wordt overhandigd aan de minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink.

Jongeren die mee willen doen aan de mars kunnen zich binnenkort aanmelden via de website van Programma Rijke Waddenzee. Er is ook een mogelijkheid om als ‘publiek’ aan te sluiten bij de mars. De routes worden op dezelfde website bekendgemaakt. Je kunt aansluiten om je kennis te delen, zelf geïnspireerd te raken of gewoon omdat je het fijn vindt om in gesprek te gaan over de toekomst van Het Wad. Hou de socials in de gaten voor de laatste update. 

 

               

Blue Delta plekberaad Allardsoog

Blue Delta plekberaad Allardsoog

Met het plekberaad, georganiseerd vanuit het Ministerie van de Toekomst, willen we met een aantal uitdagingen van de Blue Delta regio oftewel de drie Noordelijke provincies, aan de slag gaan. Bedoeld om aan de lange termijn ambities van de Blue Delta te werken. Het MvdT organiseert, faciliteert en jaagt dit plekberaad aan. De challenges worden ingebracht door maatschappelijke partners.

Doelstelling

Deze dag is het eerste plekberaad van het Ministerie van de Toekomst. Daarnaast is het de start van een doorlopend programma om de maatschappelijke R&D van Noord-Nederland te activeren en om doorlopend innovaties te katalyseren die kunnen leiden tot o.a. landmark projecten. Dat proces zetten we in gang met een missie horizon van 15 jaar. Concreet gaan we met vier challenges aan de gang, gericht op langetermijn oplossingen. Deze challenges zijn ingediend door ‘vraageigenaren’. 

De challenges zijn gericht op klimaat, water en democratie. Aan de challenges wordt nog gewerkt. Zodra deze bekend zijn komen die op de website te staan. Elke challenge heeft als voorwaarde dat deze gaat over de lange termijn minimaal 1 generatie vooruit (15 jaar). 

Er worden vier challenges ingebracht, een door de overheden, een door het bedrijfsleven, een vanuit kennispartners en eentje vanuit het Ministerie van de Toekomst. Deze laatste zal gaan over de grondwaarden waar vanuit we willen werken in het Ministerie van de Toekomst. Deze stellen we samen vast met alle ministers van het Ministerie van de Toekomst dus ook de deelnemers van plekberaden.