Nederland op de tekentafel, 100 jaar toekomstideeën

Tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut

9 december 2023 tot en met 2 juni 2024

De ruimtelijke inrichting van Nederland ligt weer op de tekentafels van overheden en architecten. Ze proberen een antwoord te vinden op grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen die ons allemaal raken, zoals klimaatverandering, huisvesting, energietransitie en sociale rechtvaardigheid. Nederland kent een lange en toonaangevende traditie in ruimtelijke planning en ontwerp. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe gingen ontwerpers om met de opgaven van hun tijd? Welke oplossingen zagen ze, en welke wereldbeelden gingen daarachter schuil? Door heden, verleden en toekomst met elkaar te verbinden zie je dat de architectuurcollectie voor tal van maatschappelijke kwesties inspiratie biedt. De tentoonstelling biedt met zowel nieuwe ontwerpvoorstellen als talloze voorbeelden uit de architectuurcollectie van het Nieuwe Instituut de broodnodige inspiratie voor een nieuwe visie op de inrichting van ons land.

R. Koolhaas en K. Christiaanse. Haarlemmermeer in 2050 volgens het ‘Dynamisch scenario’. Ontwerp voor de manifestatie Nederland Nu als Ontwerp. Collectie Nieuwe Instituut, NNAO 504

Hoe willen wij samenleven?

Nederland op de tekentafel is een samenwerking met het College van Rijksadviseurs. De tentoonstelling is opgezet rond vier thema’s: Toekomstbeelden voor Nederland, met nationale plannen op grote schaal voor de langere termijn. Transities, over de veranderende kijk op natuur en landschap. Samen leven, over huisvesting en de vraag hoe we in de toekomst met elkaar willen samenleven. En Inspraak!, over de betrokkenheid van bewoners bij de vormgeving van hun leefomgeving.

Er is werk te zien van bekende architecten en stedenbouwkundigen, maar ook van ontwerpers die nog niet zo vaak een podium hebben gekregen. OMA, Pjotr Gonggrijp, het collectief Vrouwen Bouwen Wonen, Carel Weeber, Herman Hertzberger, Th. van Lohuizen, Piet Blom, Hans Lüning, Stichting Nederland Nu als Ontwerp, Lotte Stam Beese, Enrico en Luzia Hartsyker en vele anderen ontvouwen hun ideeën voor een toekomstige samenleving aan de hand van inspirerende en soms provocerende voorstellen.

Meer informatie vind je hier

Beeld: Studio Monnik. Alles Komt Goed; Indrukken uit de Gewortelde Tijd. Concerto Books, 2024.

 

Maandelijkse online Ministerraad

Maandelijkse Ministerraad Ministerie van de Toekomst

Elke laatste woensdag van de maand om 16.00 uur komen de ministers online bij elkaar.

De Zoomlink voor de Ministerraad van woensdag 27 december 2023 om 16.00 uur VIND JE HIER.

Bekijk de agenda HIER. Wil je agendapunten inbrengen, projecten presenteren of ideeën voorstellen? Mail ons op: info@ministerievandetoekomst.nl

Aankomende Ministerraden in 2023

— Woensdag 27 december, 16.00 uur, Zoomlink

Eerste bijeenkomst MvdT Onderwijscirkel

Op vrijdag 17 november 2023 komt de Onderwijscirkel van het Ministerie van de Toekomst voor het eerst online bij elkaar. Tijdens de Nationale Ministerraad van het Ministerie van de Toekomst, 9 september in de Groene Kathedraal in Almere stelden we de vraag: welke urgente toekomstthema’s zou het Ministerie van de Toekomst in 2024 in Themaberaden aan bod moeten laten komen? Daaruit kwamen de onderwerpen Klimaat, Nieuwe Democratie en Onderwijs naar voren. De nieuw opgericht Onderwijscirkel, waarvoor verschillende Ministers van de Toekomst met een expertise in onderwijs zich spontaan hebben aangemeld, zal zich de komende tijd buigen over het Themaberaad Onderwijs dat in het voorjaar van 2024 zal plaatsvinden.

Ook interesse om deel te nemen? Van harte welkom, de Zoomlink vind je hier:

De vergadering is 17 november 2023, van 9.00 – 10.30 uur

 

 

Symposium ‘De stem van de toekomst’

Tijdens Challenge 2050 bogen 15 Zeeuwse jongeren zich over één vraag: hoe zou jij willen dat Zeeland er in 2050 uitziet? Dat onderzochten ze voor het thema dat zij interessant vonden: economie, participatie, samenleven met water en voeding.

Tijdens het symposium de Stem van de Toekomst delen deze jonge Zeeuwen hun droom voor Zeeland in 2050. Deze dag komen verschillende mensen aan het woord die zich bezighouden met de vraag: ‘Hoe geven we de toekomst een stem?’ Van jonge experts tot bezorgde grootouders, ieder doet het op diens eigen manier. Voorbeelden zijn er te over: een toekomststoel, een lobbyorganisatie voor en door jongeren of een plekberaad.

Het betrekken van en luisteren naar de stem van de toekomst: het is cruciaal bij het aanpakken van de uitdagingen van deze tijd. Van de jongeren die nu opgroeien in onzekerheid, maar ook de generaties die nog geboren moeten worden. Zij kunnen (nog) niet meepraten. En dat terwijl de keuzes die wij vandaag maken bepalen in welke wereld zij groot worden.

Na de plenaire presentaties is er een informatiemarkt en kun je met elkaar in gesprek.

Het symposium is een co-productie van Zeeuwse jongeren en de ZMf, met gasten als het Ministerie van de Toekomst, de HZ, Lab Toekomstige Generaties en de Jonge Klimaatbeweging.

Info

Datum: 4 november 2023, 13:00 – 17:00

Locatie: Zeeuwse bibliotheek Middelburg, foyer

Toegang: gratis

Meer info

Let’s Gro / Festival over de toekomst van Groningen

Een prikkelende talk, creatieve workshop, indrukwekkende documentaire, wandeling, experience room, inspirerende spreker en nog zoveel meer tijdens het gratis inspiratiefestival Let’s Gro op 3, 4 en 5 november!

Let’s Gro is hét (gratis) festival over de toekomst van Groningen. Op 3, 4, en 5 november 2023 is iedereen welkom om samen na te denken over toekomstideeën, aan te schuiven bij presentaties over nieuwe projecten in de stad, zijn er inspirerende sprekers en kun je bij miniworkshop ontdekken hoe je zelf kunt bij dragen aan een beter klimaat. Met lezingen en optredens van o.a. Hannah Prins, Merlijn Twaalfhoven, Floor Milikowski en een klimaatsafari door de stad.

Info

Het Forum (en een aantal andere locaties), Groningen

Kosten: gratis

Meer info

TIJD-symposium 2023: Bostijd

Bostijd: Bomen over bomen en bos

Het jaarlijks terugkerende symposium van de Stichting Tijd, op 31 oktober 2023, krijgt dit jaar de titel Bostijd mee. Het was de storm Poly die ons tot de orde riep. Er was ook bij de ecokathedraal het nodige omgevallen en wat doe je dan. Wie bepaalt, de boom, de mens…?

Dit was voor het bestuur de aanleiding. Het is bostijd, tijd om te praten over de bomen en hoe wij ons tot die bomen verhouden. Met een drietal sprekers gaan we deze dag verder in gesprek met het bos en de bomen.

Met: kunstenaar Elmo Vermijs: ‘Hoe denk het bos?’, jurist en schrijver Annelies Henstra: ‘Bomen, de pilaren van het leven’ en bioloog-ecoloog Hans van der Lans: ‘Hoe kraakt het bos’

Info & aanmelden:

Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11, Heerenveen

31 oktober 2023, 13.00 – 17.00

Meer info

Talkshow Gekozen door het publiek. Op de rand van de toekomst

Eén onderwerp, drie perspectieven. Tijdens de lezing- en netwerkreeks Op de rand van de toekomst komen laagdrempelig de nieuwste inzichten op het snijvlak van kennis, onderzoek en de maatschappij samen.

Inwoners, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten bekijken elke aflevering samen een fascinerend onderwerp van alle kanten. Allemaal zijn ze hier aan het juiste adres om mee te praten, vragen te stellen, te netwerken en allianties te smeden met gelijkgestemden of juist andersdenkenden.

Voor deze programmareeks van avonden vol kennis, gesprek en inspiratie werken – zeer uniek – dé kenniscentra van Almere en Amsterdam samen. Op de rand van de toekomst is een initiatief van de Gemeente Almere in samenwerking met Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Aeres Hogeschool en Avanti. 

De talkshow op 27 september Gekozen door het publiek staat in het teken van nieuwe democratie. Onder andere Meta Knol van het Ministerie van de Toekomst is deze avond een van de sprekers. Meer informatie volgt spoedig.

Info & tickets

Locatie: Kunstlinie Almere

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Lees hier meer over het programma

Aanmelden kan hier

Bewoners van Oosterwold opgelet: plekberaad voor de toekomst!

Plekberaad voor de toekomst van Oosterwold      

Voorafgaand aan de Nationale Ministerraad op 9 september in de Groene Kathedraal in Almere brengt The Turn Club in samenwerking met het Ministerie van de Toekomst inwoners, betrokkenen en bestuurders samen rondom de vraag: Hoe zou de mooist denkbare toekomst van Oosterwold eruit kunnen zien?

Oosterwold is een groen gebied tussen Almere en Zeewolde dichtbij de Groene Kathedraal waar bewoners alle ruimte hebben gekregen om naar eigen initiatief en wens hun woning, maar ook de aanleg en het beheer van wegen, paden, groen en water vorm te geven: de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling.

Met 30 bewoners en betrokkenen organiseert The Turn Club/ Merlijn Twaalfhoven op 9 september een plekberaad waarmee in vier stappen wordt gewerkt naar een concreet voorstel voor burgers en het gemeentebestuur. Hiermee maken we ruimte voor de lange termijn en de toekomstige generaties van Oosterwold.

Over het plekberaad 
Plekberaden zijn een nieuwe democratische vorm ontwikkeld door het Ministerie van de Toekomst waarbij door het hele land burgers bij elkaar komen om via verbeelding en gesprek ruimte te maken voor lange termijnvisies voor een plek. Zo ontstaan collectieve maak- en experimenteerplekken voor wensbeelden en verhalen die ons denken en handelen verder brengen dan de adem van de volgende dag. De uitkomsten van een plekberaad worden vervolgens gedeeld met het waterschap-, gemeente- of provinciebestuur.

Bewoners van Oosterwold opgelet!
We zoeken deelnemers die de verschillende bewoners en betrokkenen van deze plek vertegenwoordigen. Daarom willen we je vragen om de uitnodiging door te sturen aan tenminste één persoon die normaal nooit aan zoiets mee zou doen. Iemand van buiten jouw kring of cultuur, een buur, collega of bewoner die deze uitnodiging waarschijnlijk niet heeft gezien. Spreek hem of haar even persoonlijk aan. Mooi en belangrijk om zo een diverse groep bijeen te kunnen brengen!

Info & aanmelden

Zaterdag 9 september – 10.30 – 13.00 uur

Locatie: Groene Kathedraal Almere, Kathedralenpad Almere

Meld je hier aan 

Meer over de Nationale Ministerraad in de Groene Kathedraal vind je hier

 

Foto: Simon Lenskens

Training Plekberaad voor de Toekomst

Training Plekberaad voor de Toekomst

De toekomst ligt in onze handen, en daardoor zijn we in de positie om een betere toekomst te creëren, niet alleen voor onszelf maar ook voor volgende generaties. In de maand september organiseren The Turn Club, het Ministerie van de Toekomst en het Lab Toekomstige Generaties: de Week voor Toekomstige Generaties. Hoe maken we wensen, dromen en idealen voor onze wereld tastbaar, zichtbaar en voelbaar? Dat doen wij door op plekken, in buurten, wijken en dorpen samenkomsten te organiseren. Gewoon bij jou in de buurt.

Bekijk hier de trailer van de Week voor Toekomstige Generaties.

Een Plekberaad voor de Toekomst bij jou in de buurt

Door middel van Toekomstdenken kunnen we de basis leggen voor toekomstige generaties. Dit betekent dat we de acties en beslissingen in onze vergaderingen en organisaties ook maken vanuit het perspectief van onze (achter)kleinkinderen die in het 2050 of 2100 leven. Hoe doen we dat? Om dit in de wereld te zetten, nodigen we je uit om het initiatief te nemen ook een Plekberaad of Toekomstraad te organiseren. Gewoon bij jou in de buurt.

‘Bottom-up’ Plekberaad voor de Toekomst

Een Plekberaad voor de Toekomst is een kleinschalige samenkomst met 20-30 mensen en duurt ongeveer 2,5 uur. Het beraad start door middel van een ‘brandend’ en urgent thema met het oog op de toekomst. Het resulteert in concrete acties en beslissingen met oog voor het thema van het beraad. Het is ‘bottom-up’ en het eigenaarschap ligt bij de mensen. Idealiter werk je samen toe naar de verankering van de lange termijn belangen in de democratie van de gemeente. Met als doel dat de stem van de toekomst mee wordt genomen in besluitvorming.

Jij bent hard nodig! Ambitie: 342 gemeenten in Nederland

Jij bent als initiatiefnemer hard nodig! De Training Plekberaad voor de Toekomst is gratis en voor iedereen toegankelijk. De training duurt 2,5 uur en geeft je toegang tot allerlei tools voor het organiseren van Plekberaden voor de Toekomst, handvaten dus om zelf ook aan de slag te gaan in jouw straat, dorp, gemeente en organisatie. Onze landelijke ambitie is om samen het langetermijnperspectief een plek te gunnen in al de 342 gemeenten van Nederland. Doe mee!

Klaar voor?

De trainingen vinden plaats op de Maliebaan in Utrecht. Je kunt kiezen tussen donderdag 7, donderdag 14 of zaterdag 16 september 2023 (van 14:30-17:00 uur). Meld je aan voor een van de trainingen via het aanmeldformulier. We raden je aan om dit met minimaal 2 of 3 mensen in jouw omgeving samen op te pakken. Jouw teamleden zijn ook van harte welkom!

Meld je hier aan!

Voor meer informatie over de Week Toekomstige Generaties kijk hier. 

Training Plekberaad voor de Toekomst

Training Plekberaad voor de Toekomst

De toekomst ligt in onze handen, en daardoor zijn we in de positie om een betere toekomst te creëren, niet alleen voor onszelf maar ook voor volgende generaties. In de maand september organiseren The Turn Club, het Ministerie van de Toekomst en het Lab Toekomstige Generaties: de Week voor Toekomstige Generaties. Hoe maken we wensen, dromen en idealen voor onze wereld tastbaar, zichtbaar en voelbaar? Dat doen wij door op plekken, in buurten, wijken en dorpen samenkomsten te organiseren. Gewoon bij jou in de buurt.

Bekijk hier de trailer van de Week voor Toekomstige Generaties.

Een Plekberaad voor de Toekomst bij jou in de buurt

Door middel van Toekomstdenken kunnen we de basis leggen voor toekomstige generaties. Dit betekent dat we de acties en beslissingen in onze vergaderingen en organisaties ook maken vanuit het perspectief van onze (achter)kleinkinderen die in het 2050 of 2100 leven. Hoe doen we dat? Om dit in de wereld te zetten, nodigen we je uit om het initiatief te nemen ook een Plekberaad of Toekomstraad te organiseren. Gewoon bij jou in de buurt.

‘Bottom-up’ Plekberaad voor de Toekomst

Een Plekberaad voor de Toekomst is een kleinschalige samenkomst met 20-30 mensen en duurt ongeveer 2,5 uur. Het beraad start door middel van een ‘brandend’ en urgent thema met het oog op de toekomst. Het resulteert in concrete acties en beslissingen met oog voor het thema van het beraad. Het is ‘bottom-up’ en het eigenaarschap ligt bij de mensen. Idealiter werk je samen toe naar de verankering van de lange termijn belangen in de democratie van de gemeente. Met als doel dat de stem van de toekomst mee wordt genomen in besluitvorming.

Jij bent hard nodig! Ambitie: 342 gemeenten in Nederland

Jij bent als initiatiefnemer hard nodig! De Training Plekberaad voor de Toekomst is gratis en voor iedereen toegankelijk. De training duurt 2,5 uur en geeft je toegang tot allerlei tools voor het organiseren van Plekberaden voor de Toekomst, handvaten dus om zelf ook aan de slag te gaan in jouw straat, dorp, gemeente en organisatie. Onze landelijke ambitie is om samen het langetermijnperspectief een plek te gunnen in al de 342 gemeenten van Nederland. Doe mee!

Klaar voor?

De trainingen vinden plaats op de Maliebaan in Utrecht. Je kunt kiezen tussen donderdag 7, donderdag 14 of zaterdag 16 september 2023 (van 14:30-17:00 uur). Meld je aan voor een van de trainingen via het aanmeldformulier. We raden je aan om dit met minimaal 2 of 3 mensen in jouw omgeving samen op te pakken. Jouw teamleden zijn ook van harte welkom!

Meld je hier aan!

Voor meer informatie over de Week Toekomstige Generaties kijk hier.