De Week voor Toekomstige Generaties

Doe mee in de Week voor Toekomstige Generaties 22-26 september 2023 voor de toekomst van jouw gemeente.

Word Toekomstdenker!

Van 23 tot en met 26 september 2023 organiseren The Turn Club, het Ministerie van de Toekomst en het Lab Toekomstige Generaties: de Week voor Toekomstige Generaties. Hoe maken we wensen, dromen en idealen voor onze wereld tastbaar, zichtbaar en voelbaar? Dat doen wij door op plekken, in buurten, wijken en dorpen samenkomsten te organiseren.

In Plekberaden voor de Toekomst onderzoeken we samen wat er nodig is om tegemoet te komen in de belangen van toekomstige generaties. Zodat we het welzijn van de toekomst deel kunnen maken van ons huidige leven.

Samen besluiten wij over tastbare veranderingen waardoor de plek waar we wonen ook voor toekomstige generaties mooi, veilig en gezond kan zijn. Voor de mooist mogelijke toekomst.

Plekberaden voor de Toekomst

Samen betrekken wij Toekomst Ambassadeurs bij het organiseren van een lokale en verkleinde vorm in burgerberaden: Plekberaden voor de Toekomst. In Plekberaden voor de Toekomst gaan we op zoek naar de mooist mogelijke toekomst voor toekomstige generaties, gewoon bij jou in de buurt. Door toekomstige generaties een stem te geven, vormen wij samen een beweging die zich inzet voor het welzijn van de generaties van vandaag en morgen.

‘‘Via het Plekberaad voor de Toekomst geven we handen en voeten aan het lange termijn perspectief voor jouw gemeente, dorp, wijk, stadsdeel of een plek in jouw omgeving. Ik roep je graag op mee te doen. Doe mee in een lokaal Plekberaad en leer de belangen van toekomstige generaties mee nemen. Een goede voorouder zijn, willen we toch allemaal.”

Jan van de Venis

Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties

Lees meer op weektoekomstigegeneraties.nl

 

 

Burgerschap en toekomstgeletterdheid in de klas

Merlijn Twaalfhoven van The Turn Club / Ministerie van de Toekomst in gesprek met experts, denkers en doeners over actief burgerschap en sociale cohesie in het onderwijs.

Hoe geven we de toekomst vorm? Kan burgerschapsonderwijs ons met verbeeldingskracht, spel en experiment op weg helpen?

Datum: Vrijdag 2 juni 2023
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Kosten deelname: gratis

Met: Anne Graswinckel, Kunsteducator, Educational designer en auteur De Verdwaalatlas); Merlijn Twaalfhoven, Oprichter van The Turn Club en auteur van ‘Het is aan ons’ en Marcel Elsenaar, Onderwijsadviseur bij Verus.

Het bevorderen van ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Ze krijgen daarin veel ruimte om zelf te bepalen hoe ze hun burgerschapsonderwijs willen inrichten. Hoe kunnen we deze plicht van het onderwijs vormgeven in een samenleving die zo sterk verandert en waarin democratische waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit steeds meer onder druk komen te staan? Welke competenties en vaardigheden heb je als leerling nodig voor de maatschappelijke transities waar we op dit moment voor staan? Er zijn mooie en aansprekende manieren om het langetermijndenken bij jonge mensen aan te zetten. Merlijn Twaalfhoven gaat in gesprek met experts, denkers en doeners die praktische voorbeelden delen. Van lessen Toekomstkunde tot het beeld van een Living Lab Onzekerheidsvaardigheid in de school.

Dit programma is onderdeel van een drieluik gemaakt door The Turn Club, in samenwerking met Cecile Trooster, programmamaker economie van morgen & Tegenlicht meet up’s. Het programma bouwt voort op ‘Een kunstenaarsmindset als leidraad’ en ‘Hoe blijven jongeren overeind in de digitale storm? van The Turn Club.

Info & aanmelden

 

Themaberaad over de Toekomst van de Democratie

Het Ministerie van de Toekomst organiseert i.s.m. JongerenTop een themaberaad over de Toekomst van de Democratie:

DE KRACHT VAN BURGERBERADEN, G1000’en EN ANDERE METHODES 

Datum: 23 mei 2023
Tijd: 15.00 – 17.45 uur
Locatie: Nieuw Allardsoog, Bakkeveen
Kosten deelname: 50 euro

Twee maanden na de provinciale verkiezingen is het tijd om het samen te hebben over de Toekomst van de Democratie en vormen om burgers meer invloed te geven, zoals bij burgerberaden, G1000en en andere bewezen methodes. Een goed moment om ook in Noord Nederland deze methodes voor het voetlicht te brengen om bestuurders, politici en beleidsmakers inzicht te geven welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Sprekers:

 • Jacques Wallage geeft vanuit zijn ervaring een visie op de toekomst van de democratie, hij was raadslid, wethouder en burgemeester in de stad Groningen, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter voor de PvdA, staatssecretaris Onderwijs en Sociale Zaken. Momenteel is hij voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur en bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de RUG.
 • Annette Mul, betrokken besluitvorming vanuit Ubuntu (meer weten).
 • Harm van Dijk, initiatiefnemer van G1000 Nederland, over de G1000 burgerberaden-methode (meer weten).
 • Riejanne Bouma, Bureau Burgerberaad, over hun burgerberaad-methodiek (meer weten).
 • Marian van Voorn en Wini Weidenaar van JongerenTop, over manieren om jongeren invloed te geven en te betrekken bij beleid en uitvoering? Zij organiseerden samen en los van elkaar al eerder een G1000 in Groningen (2015), De Friese Dorpentop (G1000) in Friesland (2016) en drie JongerenToppen (2019-2022).

De sprekers lichten plenair hun methode toe, daarna ga je in kleinere groepen in gesprek met de sprekers.

Kosten deelname: 50 euro (exclusief diner)
Let op vergeet niet om een ticket aan te schaffen via de link: https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/themaberaad-over-de-democratie-van-d

Optioneel deelname diner: 50 euro

Iemand uitnodigen? Download PDF: Ministerie van de toekomst en Jongerentop organiseren

Meer informatie sprekers:

Annette-Nobuntu Mul is opleider, trainer, executive coach, supervisor, leertherapeut, auteur en spreker.

Zij is de founder van Ubuntu Society, voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland en opleidingscoördinator/ontwikkelaar van de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden en de jaarlijks 8-daagse Ubuntu Studiereis naar Zuid-Afrika. Daarnaast is zij Vertrouwenspersoon Integriteit voor Groen Links, columnist voor tijdschrift The Optimist en lid Adviesraad Tijdschrift voor coaching.

In 2018 verscheen haar boek Opsoek naar Ubuntu (3e druk 2021) en sindsdien geeft zij vele lezingen door het land om op interactieve wijze te onderzoeken wat de essentie van Ubuntu – I am because we are and we are because the planet is- concreet voor ons kan betekenen in samen werken en samen leven.

Ubuntu komt onder meer tot uitdrukking in de Indaba, een ontmoeting waarin gemeenschappelijkheid vooropstaat. Indaba kan een inspiratiebron zijn voor iedereen die zoekt naar draagkracht in besluitvorming. Ze geeft concrete handvatten en stappen voor alle samenwerkende co-creaties op micro-, meso- en macroniveau.

Harm van Dijk is  initiatiefnemer van G1000 Nederland. Het Platform G1000.nu streeft naar een vorm van democratie, waarin de zeggenschap van burgers het uitgangspunt is en de autonomie en de gelijkwaardigheid van de burger erkend wordt. Dat is een krachtige gemeenschap. Waarin wij samen eigenaar zijn van de gemeenschap

G1000.nu heeft een procedure ontwikkeld waarmee op een ordelijke en effectieve manier 1.000+ deelnemers besluiten wat zij belangrijk vinden voor de gemeenschap en dat vervolgens gaan doen.

Intussen 26 ‘Toppen’ met de G1000-aanpak uitgevoerd, met deelnemersaantallen variërend van 150 tot 750 deelnemers.

Riejanne Bouma is aanjager van democratische vernieuwing en is betrokken bij Bureau Burgerberaard.

Tijdens haar raadslidmaatschap en als fractievoorzitter, heeft zij ervaren, inzicht gekregen, en de noodzaak gezien om zich hier voor in te zetten. Door kennisdeling en uitproberen neemt ze ambtenaren en bestuurders mee in de zoektocht naar minder bureaucratie en vertrouwen krijgen in een andere manier van werken.

Marian van Voorn & Wini Weidenaar JOT. is ontstaan vanuit JongerenTop Groningen. Op 7 juni 2019 vond de eerste JongerenTop in Groningen plaats georganiseerd door Marian van Voorn en Wini Weidenaar. Uit deze top is gebleken dat er ontzettend veel behoefte is om Jongeren een stem te geven zowel vanuit jongeren als vanuit organisaties. Vanuit die hoedanigheid ondersteunen Marian en Wini organisaties, bedrijven en instellingen bij het actief betrekken van jongeren. Het uitgangspunt is altijd dat jongeren serieus genomen worden en dat er voor beide partijen een meerwaarde is dit kan bijvoorbeeld zijn op gebied van kennis, ontwikkeling of invloed. Op de website vind je voorbeelden van opdrachten voor Provincie Groningen en het Noord Nederlands Orkest.

Een JongerenTop (JOT) is een bijeenkomst waarin een groep van minimaal 25 jongeren vanuit verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Naast de dialoog is ook beleving een belangrijk onderdeel van een JongerenTop. Dit kan in verschillende vormen: workshops (cultureel of sportief), excursies, speurtochten of verschillende werkvormen. Per doel en vraag wordt gekeken naar wat de beste invulling is. Dit wordt altijd gedaan in samenwerking met jongeren zelf: wat zouden zij willen? Waar moet de JongerenTop aan voldoen zodat zij zelf mee zouden doen? Meer informatie over de JongerenTop vind je hier >> JongerenTop

 

 

Ministerraad

Agenda Ministerraad 29 maart

16.00 – 17.15 uur
Online: Ministerraad | Ministerie van de Toekomst

 • 16.00 uur Welkom! Nieuwe in de groep, dan praten we je hier even bij! 
  • Alle nieuwe ministers eerst even bijpraten

  16.10 uur Mededelingen

  16.15 Start vergadering – update plekberaden

  17.05 Rondvraag & Volgende Ministerraad 

  • Punten voor de volgende vergadering
  • Volgende vergadering: 26 april

  17.15 Afsluiting 

Aanmelden en punten aandragen voor deze meeting kan bij Meta Knol via de mail.

 

Eerste fysieke ministerraad in Amersfoort

Wil je meepraten en doen in het Ministerie van de Toekomst meld je dan aan voor de maandelijkse Ministerraad.

Elke maand komen we samen om te brainstormen, plannen te maken, elkaars hulp in te schakelen en elkaar te inspireren. Meestal is dit online maar deze keer dus fysiek. Deze Ministerraad staat gepland op:
26 oktober
15.00-17.00 uur (uitloop met toekomstborrel)
Amersfoort, locatie Seats to Meet (Stationsplein 49)

Aanmelden is noodzakelijk en kan bij Alies Hoitsma via a.hoitsma@provinciegroningen.nl

Week voor toekomstige generaties

Hoe maken we wensen, dromen en idealen voor onze wereld tastbaar, zichtbaar en voelbaar? Dat doen wij door op plekken, in buurten, wijken en dorpen samenkomsten te organiseren. 

In Plekberaden voor de Toekomst onderzoeken we samen wat er nodig is om tegemoet te komen in de belangen en het welzijn van toekomstige generaties. Zodat we de belangen en het welzijn van de toekomst deel kunnen maken van ons huidige leven. 

Samen besluiten wij over tastbare veranderingen waardoor de plek waar we wonen ook voor toekomstige generaties mooi, veilig en gezond kan zijn. Voor de mooist mogelijke toekomst.

Wat is het Plekberaad voor de toekomst?

Het Plekberaad voor de Toekomst brengt de mensen van waar jij woont, leeft en werkt samen, om te besluiten hoe de leefomgeving ook voor toekomstige generaties de mooist mogelijke plek wordt om te leven. We geven samen een stem aan de belangen en het welzijn van de generaties na ons. Hoe ziet het Plekberaad voor de Toekomst er uit?

 • We kiezen een inspirerende plek, buiten of binnen.
 • We nodigen tussen 30-50 deelnemers uit, die heel verschillend zijn wat betreft werk, cultuur, achtergrond. Zij representeren de toekomstige generaties van de plek in jouw gemeente.
 • In ongeveer drie uur gaan we samen aan de slag. Aan de hand van enkele heldere stappen ontdekken we een gedeeld ideaal, grond voor uitvoering en vertalen we dat ideaal in concrete acties die we nu willen ondernemen.
 • De uitkomsten leggen we voor aan de gemeenteraad die daadwerkelijk stemt over ons voorstel.
 • Op basis van de informatie en ervaringen gaan we verder met een volgend Plekberaad voor de Toekomst, zodat de gemeente kan wennen aan mooie en doordachte toekomstplannen van burgers.

Plekberaad Leiden 2022

Het Plekberaad is een bijzondere bijeenkomst waarbij we met jonge Leidenaren, beleidsmakers en pioniers voor een betere wereld samenkomen. In deze vorm van nieuwe democratie ontdekken we hoe de stad er over 3 generaties, in 2060, uitziet.

Samen kijken we naar de toekomst van deze mooie stad.

Is Leiden jouw plek? Meld je dan nu aan om mee te doen met het Plekberaad. Deze editie focussen we op ‘Samen – Wonen – Leven’. Om te garanderen dat er zo veel mogelijk perspectieven mee worden genomen selecteert de organisatie een zo divers mogelijke groep uit de aanmeldingen.

De deelnemers maken een gezamenlijk toekomstbeeld en brengen de uitdagingen voor Leiden in kaart. Daarna gaan we kijken hoe deze kunnen worden omgezet in tastbare oplossingen. De bijeenkomst is de aftrap van de Nationale Week van de Toekomstige Generaties.

Benieuwd wat je kunt verwachten tijdens het Plekberaad? Bekijk hier het verslag van de vorige editiedie van 30 juni 2022 in de Burcht. De bijeenkomst is onderdeel van de Leiden2022 programmalijn New European Bauhaus: een toekomstgericht programma over duurzaamheid en inclusiviteit. Het programma is partner van een internationale beweging binnen de Green Deal van de EU en haalt inspiratie uit de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Uitkomsten zullen zowel lokaal als landelijk worden gedeeld. Lokaal hoopt de organisatie inhoudelijk bij te dragen aan de dialoog over de toekomst en de rol die kunst en wetenschap hierin kunnen vervullen. Nationaal wordt er, in samenwerking met het “Ministerie van de Toekomst” netwerk, gewerkt aan een schaalbaar en herhaalbaar model voor inwoner-gedreven en plaatsgebonden langetermijn-beleid.

Thema-beraad over ‘rechten van de natuur’

Een avond waarbij Klaas Sietse Spoelstra de dialoog leidt over hoe we rechten van de natuur verder kunnen vormgeven in Nederland. Met twee bijzondere gasten:

Arita Baaijens, schrijfster De ‘natuur is onlosmakend verbonden met taal en cultuur’. Over paradijsvogels in Papoea Nieuw Guinea, de grutto in het Nederlandse landschap en bio-culturele rechten.

Jessica den Outer, expert rechten van de natuur. Over ‘Manifest voor de rechten van de natuur in Nederland’. Het Bosk inspireert, omdat het wandelt door de stad, zijn eigen keuzes maakt als ware het een mens. Waarom heeft andere dan menselijke natuur geen rechten? En hoe zit dat gekoppeld aan rechten van toekomstige generaties? Hoe kan Nederland het voorbeeld van andere landen volgen die wel al Rechten voor de Natuur hebben?

TIJD: 19.30 – 21.00 uur
LOCATIE Café Thús, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden
TOEGANG gratis
AANMELDEN (noodzakelijk) via info@bosk.frl

Het plekberaad is onderdeel van een groter programma van BOSK over de rechten van de natuur. Op 6 juli vertoont Slieker de film ‘Under the Tree’ en op 23 juli vindt er in Rechtbank Noord Nederland in Leeuwarden een rechtzaak plaats over het lot van een boom. Meer informatie vind je hier: Bosk Flyer rechten van de natuur.

Film: Silence of the Tides – onderdeel Waddenmars

Op zaterdag 25 juni om 21.00 uur draait de film Silence of the Tides in Theaterkerk Nes als onderdeel van de Waddenmars, een initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar, let op er zijn een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Voorafgaand aan de film zal er een gesprek plaatsvinden met de regisseur van de film: Pieter Rim de Kroon onder begeleiding van Heleentje Swart. Silence of the Tides is een intens cinematografisch portret waarin de continue ‘ademhaling’ van het Waddengebied centraal staat.

Trailer:

Een ticket kost 10 euro en is inclusief 1 consumptie.  Koop ticket

Over de film

Silence of the Tides is een film die in- en uitademt met de getijden van het internationale werelderfgoed, eén van de grootste aaneengesloten wetlands ter wereld, terwijl het de breekbare relatie tussen mens en natuur verkent.

Een hypnotiserende blik op de cycli en contrasten van de seizoenen: leven en dood, storm en stilte, de massa en het individu. Een poëtische overpeinzing zonder voice-overs of interviews tegen een overweldigend decor van lucht, water, wolken, wind, mist en voortdurend veranderend licht. 

De Waddenmars

Op 24, 25 en 26 juni 2022 organiseert Programma naar een Rijke Waddenzee de Waddenmars, een mars voor jong volwassenen die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de Wadden. Hiermee willen ze jongeren een stem geven in beleid en vragen ze hen om een toekomstvisie voor het Waddengebied te maken. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ontwikkelde hiervoor in samenwerking met ArcadiaMinisterie van de Toekomst en de Waddenacademie een meerdaags programma. De film in Theaterkerk Nes is hier onderdeel van. Evenals een aantal andere onderdelen van de mars is de film open voor publiek en tevens onderdeel van Dag van het Wad. 

Koop tickets 

Inspiratiedag en Werkconferentie Toekomstdenken

Het is hoog tijd om elkaar te ontmoeten en aan de slag te gaan met tastbare manieren om de ruimte voor de lange termijn te vergroten.

We organiseren daarom een Werkconferentie voor toekomstdenken, verbeeldingskracht en verandervermogen in jouw omgeving.

 • Hoe krijgt het belang van kinderen en toekomstige generaties een plek in onze gemeente, wijk, school of organisatie?
 • Hoe gaan we een Plekberaad organiseren in onze gemeente?
 • Hoe kan het vak Toekomstkunde een plek krijgen in het volle schoolprogramma?

Omdat we verspreid zijn door het land en iedereen een volle agenda heeft worden er twee bijeenkomsten georganiseerd:

10 juni Stadsbauhaus Leiden
17 juni Stationskwartier Leeuwarden

Lees hier meer over het programma en geef je op

Met presentaties en verdiepingssessies van o.a.:
Tessa Cramer: Toekomstdenken in de praktijk (alleen 10 juni)
Bert Blase: (voormalig burgemeester Heerhugowaard): Experimenten met burgerparticipatie.
Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club): Hoe doorbreken we een spiraal van polarisatie?
Anne Graswinckel (Arcadia): Een Verdwaalatlas als gids voor jonge mensen door een onzekere wereld.
Heleentje Swart (Spark the Movement) Wat is groene pedagogiek, en hoe maken we toekomstgericht onderwijs? (alleen 17 juni)
Miranda Willems (coördinator Plekberaad voor de toekomst): Een plek voor toekomstige generaties in de gemeenteraad
Jan van de Venis (waarnemend ombudspersoon toekomstige generaties): Hoe dekoloniseren we de toekomst? (alleen op 10 juni)

Geef je op:
10 juni in Leiden.
17 juni in Leeuwarden. 

Kosten: De hele dag inclusief vega lunch: €65,-
Alleen een dagdeel €25,-
Laat ons weten als de prijs een bezwaar is.

Dit project is een samenwerking van Lab Toekomstige Generaties, The Turn Club, Ministerie van de Toekomst, Leiden 2022, Seneca Burgerschap, Meander College, Spark the Movement, Arcadia en Keunstwurk.

Lees hier meer over het programma en geef je op