Themaberaad Democratie

Het Ministerie van de Toekomst houdt zich met verbeelders, begrijpers en doeners bezig met het vormgeven van de toekomst. Naast plekberaden en interventies organiseren we jaarlijks twee themaberaden. Daarbij kijken we naar de toekomst van Brede Welvaartthema’s, afgeleid van de Sustainable Development Goals.

In 2024 hebben Minsters van de Toekomst twee zelfsturende werkcirkels opgericht, een rondom onderwijs, een rondom democratie. Beide werkcirkels werken toe naar een themaberaad in 2024 vanuit de vraag hoe het kathedraaldenken, toegepast op deze thema’s, kan leiden tot nieuwe perspectieven.

Op 31 januari 2024 kwamen beide werkcirkel voor het eerste live bij elkaar.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van de Democratiecirkel.

Het Themaberaad Democratie staat gepland voor 16 mei 2024. Meer informatie volgt binnenkort!

Ministerraad januari in het Huis van Actief Burgerschap

Maandelijkse Ministerraad in het Huis van Actief Burgerschap 

Woensdag 31 januari 2024

Ministers van de toekomst ontmoeten elkaar elke laatste woensdag van de maand online tijdens de maandelijkse ministerraad. Deze eerste maand van het jaar treffen we elkaar live in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek aan het Neude in Utrecht.

Themacirkels

Voorafgaand aan de ministerraad komen (parallel aan elkaar) de nieuw opgerichte onderwijscirkel en democratiecirkel bij elkaar. Beide zelfsturende werkcirkels werken toe naar een themaberaad in 2024 vanuit de vraag hoe het kathedraaldenken, toegepast op deze thema’s, kan leiden tot nieuwe perspectieven.

Bibliotheek & burgerschap

De maatschappelijke rol van de bibliotheek wordt breed gedragen. Zowel lokale als nationale overheden weten de bibliotheek steeds vaker als partner te vinden in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer bibliotheken kijken verder dan bestaande kaders, en ontwikkelen programma’s die burgers in staat stellen om op zoek te gaan naar oplossingen voor gedeelde uitdagingen. Het Huis voor Actief Burgerschap, in het voormalig postkantoor aan het Neude, stelt 31 januari 2024 de deuren open voor het Ministerie van de Toekomst. Hopelijk markeert deze bijeenkomst het begin van een mooie samenwerking, niet alleen met bibliotheken in de regio Utrecht, maar in 2024 ook in andere regio’s!

Programma woensdag 31 januari 2024:

— 13.00 uur: Inloop

— 13.30 uur: Bijeenkomst onderwijscirkel & parallel democratiecirkel

— 15.00 uur: Pauze

— 15.30 uur: Ministerraad met oa presentaties van de werkcirkels / online deelname kan ook, zie hier de Zoomlink

— 16.30 uur: Borrel in Café meneer Potter

Helaas is aanmelden voor de Ministerraad niet meer mogelijk. Wilt u graag op een wachtlijst, mail dan naar info@ministerievandetoekomst.nl. Uiteraard kunt u altijd via Zoom de Ministerraad om 15.30 uur bijwonen, zie hier de Zoomlink.

Adres: Bibliotheek Neude, Neude 11 Utrecht

Training Plekberaad voor de Toekomst

Training Plekberaad voor de Toekomst

De toekomst ligt in onze handen, en daardoor zijn we in de positie om een betere toekomst te creëren, niet alleen voor onszelf maar ook voor volgende generaties. In de maand september organiseren The Turn Club, het Ministerie van de Toekomst en het Lab Toekomstige Generaties: de Week voor Toekomstige Generaties. Hoe maken we wensen, dromen en idealen voor onze wereld tastbaar, zichtbaar en voelbaar? Dat doen wij door op plekken, in buurten, wijken en dorpen samenkomsten te organiseren. Gewoon bij jou in de buurt.

Bekijk hier de trailer van de Week voor Toekomstige Generaties.

Een Plekberaad voor de Toekomst bij jou in de buurt

Door middel van Toekomstdenken kunnen we de basis leggen voor toekomstige generaties. Dit betekent dat we de acties en beslissingen in onze vergaderingen en organisaties ook maken vanuit het perspectief van onze (achter)kleinkinderen die in het 2050 of 2100 leven. Hoe doen we dat? Om dit in de wereld te zetten, nodigen we je uit om het initiatief te nemen ook een Plekberaad of Toekomstraad te organiseren. Gewoon bij jou in de buurt.

‘Bottom-up’ Plekberaad voor de Toekomst

Een Plekberaad voor de Toekomst is een kleinschalige samenkomst met 20-30 mensen en duurt ongeveer 2,5 uur. Het beraad start door middel van een ‘brandend’ en urgent thema met het oog op de toekomst. Het resulteert in concrete acties en beslissingen met oog voor het thema van het beraad. Het is ‘bottom-up’ en het eigenaarschap ligt bij de mensen. Idealiter werk je samen toe naar de verankering van de lange termijn belangen in de democratie van de gemeente. Met als doel dat de stem van de toekomst mee wordt genomen in besluitvorming.

Jij bent hard nodig! Ambitie: 342 gemeenten in Nederland

Jij bent als initiatiefnemer hard nodig! De Training Plekberaad voor de Toekomst is gratis en voor iedereen toegankelijk. De training duurt 2,5 uur en geeft je toegang tot allerlei tools voor het organiseren van Plekberaden voor de Toekomst, handvaten dus om zelf ook aan de slag te gaan in jouw straat, dorp, gemeente en organisatie. Onze landelijke ambitie is om samen het langetermijnperspectief een plek te gunnen in al de 342 gemeenten van Nederland. Doe mee!

Klaar voor?

De trainingen vinden plaats op de Maliebaan in Utrecht. Je kunt kiezen tussen donderdag 7, donderdag 14 of zaterdag 16 september 2023 (van 14:30-17:00 uur). Meld je aan voor een van de trainingen via het aanmeldformulier. We raden je aan om dit met minimaal 2 of 3 mensen in jouw omgeving samen op te pakken. Jouw teamleden zijn ook van harte welkom!

Meld je hier aan!

Voor meer informatie over de Week Toekomstige Generaties kijk hier. 

Democratie voor toekomstige generaties

De Universiteit Utrecht organiseert workshopsdag op 2 juni 2023 in de Social Impact Factory in Utrecht

‘Democratie voor toekomstige generaties’

De jongere generaties maken zich grote zorgen over de toekomst van de democratie. Academici uit verschillende vakgebieden wisselen met scholieren en andere geïnteresseerden in een publiek debat van gedachten: wat is hun visie, wat zijn de hoop en zorgen over hun toekomst en wat is een mogelijke toekomst voor onze democratie?

In deze workshop komen onderwerpen aan bod zoals

  • democratisch bestuur en de klimaatcrisis;
  • de mogelijkheden van nationale burgerraden;
  • de vraag of oudere generaties beslissingen mogen of zelfs moeten nemen voor toekomstige generaties.

Met in de ochtend: Eva Rovers / Bureau Burgerberaad over burgerberaden als vorm van representatie en over de vraag hoe we het eigenbelang kunnen relativeren ten opzichte van het gedeeld belang. Met René Koekkoek (UU, Department Geschiedenis) over de vraag: zijn burgerberaden een filter van de samenleving of een spiegel? En een heus proefburgerberaad begeleid door Harm van Dijk / Stichting G1000.nu met methodes om de barrières weg te nemen die het werkelijk zien van het lange termijnbelang in de weg staan.

In het middagprogramma: Agni Kalfagianni (Copernicus Institute of Sustainable Development), Ecological democracy in the Anthropocene; Julian Boer (Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law) & Martijn Visser (Hans van Mierlo Stichting, D66) Olivier Mulder en Lukas Gill (De Breul, Zeist) & Milan van Gaal en Inge van Hoek (Emmauscollege, Rotterdam)