Wie is wie in het Ministerie van de Toekomst?

Het Ministerie van de Toekomst is sinds 2021 snel gegroeid als een landelijke zwerm van tijdrebellen die tot in de haarvaten van de samenleving het kathedraaldenken – oftewel langetermijndenken – agenderen en aanjagen. Inmiddels zijn we een groep van ca 400 actieve, optimistisch gestemde burgers en professionals die in hun eigen omgeving en invloedssfeer de toekomst agenderen. We doen dat vanuit de gedeelde overtuiging dat in de samenleving de focus verlegd moet worden van de korte termijn naar het intergenerationele belang. Daarvoor zijn alle vormen van kennis, verbeelding en daadkracht hard nodig.

— Wie zijn Ministers van de Toekomst?

Ministers van de Toekomst zijn actieve bruggenbouwers en verbinders tussen collectieve bottom up-kracht en top down-impact om het lange termijndenken in de maatschappij te verankeren. Ministers van de Toekomst zijn te vinden in alle regionen van de samenleving, ze zijn denkers, verbeelders en doeners. Ze zijn niet links en niet rechts, verbinden stad met regio en zoeken actief naar manieren om de diversiteit en meerstemmigheid van de zwerm te vergroten. De wijsheid én de vrijheid van het collectief staan voorop.

Ministers van de Toekomst agenderen de toekomst in hun eigen invloedssfeer, bijvoorbeeld door een plekberaad te initiëren, deel uit te maken van een thematische cirkel, of een interventie te bedenken (kijk in de toolkit voor tips en ideeën). Of ze hun ministerschap nu de hele dag door uitdragen of af en toe, of ze echt aan de slag willen gaan, of maar heel weinig tijd hebben: ze dragen elk op hun eigen manier bij.

— Verstevig het netwerk en steun elkaar

Om ons netwerk te verstevigen, elkaar te kunnen helpen en inspireren willen we in kaart brengen wie deze groep met tijdrebellen is, wat ieder bezighoudt, en waar men gevestigd is. Voel jij je ook onderdeel van ons netwerk? Vul het formulier hier in!

Jouw gegevens worden alleen onderling gedeeld met andere Ministers van de Toekomst. Op termijn willen we graag een open source platform aanmaken waarin Ministers van de Toekomst zichzelf publiek kunnen voorstellen. Als het eenmaal zo ver is vragen we opnieuw om toestemming.

— Ons doel:

In 2028 is 5% van de Nederlanders aangezet tot toekomstdenken, uit die 875.000 mensen is ten minste 10% tijdrebel of Minister van de Toekomst. Zo hebben we over vijf jaar een zwerm van 87.500 tijdrebellen, verspreid over alle 342 gemeenten van Nederland. Zo maken we echt het verschil.

— Eerst het concept projectplan 2023 – 2028 lezen? Download het plan hier.

Laat weten welke toekomstminister jij bent en vul het formulier hier in!