Eerste bijeenkomst MvdT Onderwijscirkel

Op vrijdag 17 november 2023 komt de Onderwijscirkel van het Ministerie van de Toekomst voor het eerst online bij elkaar. Tijdens de Nationale Ministerraad van het Ministerie van de Toekomst, 9 september in de Groene Kathedraal in Almere stelden we de vraag: welke urgente toekomstthema’s zou het Ministerie van de Toekomst in 2024 in Themaberaden aan bod moeten laten komen? Daaruit kwamen de onderwerpen Klimaat, Nieuwe Democratie en Onderwijs naar voren. De nieuw opgericht Onderwijscirkel, waarvoor verschillende Ministers van de Toekomst met een expertise in onderwijs zich spontaan hebben aangemeld, zal zich de komende tijd buigen over het Themaberaad Onderwijsdat in het voorjaar van 2024 zal plaatsvinden.

Ook interesse om deel te nemen? Van harte welkom, de Zoomlink vind je hier:

De vergadering is 17 november 2023, van 9.00 – 10.30 uur