Oproep: sluit je aan bij een themacirkel!

Jaarlijks organiseert het Ministerie van de Toekomst twee themaberaden rondom SDG’s die door de zwerm worden gekozen. Voor 2024 zijn dat de onderwerpen onderwijs (SDG-4) en democratie (SDG-16). In deze werkcirkels wordt onderzocht hoe het kathedraaldenken – langetermijndenken – van toepassing kan zijn op deze thema’s, toewerkend naar een publiek themaberaad  in de loop van 2024.

Onderwijscirkel

In de zelfsturende onderwijscirkel komen onderwijsvernieuwers en – experts samen. Centrale vraag die de onderwijscirkel zichzelf stelt is: hoe geven we onderwijs vorm in een toekomstbestendige maatschappij met brede welvaart als kompas?

Interesse om deel uit te maken van deze cirkel? Stuur dan een mail aan info@ministerievandetoekomst.nl. 

De onderwijscirkel komt woensdag 31 januari om 13.30 uur voor het eerst live bijeen in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek Utrecht aan het Neude. Lees hier meer over deze dag en meld je aan.

Democratiecirkel

Binnen de zelfsturende democratiecirkel onderzoeken we hoe de democratie eruit ziet binnen een samenleving waarin welvaart en welzijn in balans zijn en passen binnen de planetaire kaders. Heb je interesse om mee te denken en praten binnen deze groep, stuur dan een mail aan info@ministerievandetoekomst.nl.

De democratiecirkel komt ook woensdag 31 januari om 13.30 uur bijeen in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek Utrecht, parallel aan de onderwijscirkel. Lees hier meer over deze dag en meld je aan.