Omrop Fryslan: Ministerie steekt iets op van jongeren in Waddengebied

Bijna dertig jongeren hebben het afgelopen weekend door het Waddengebied gewandeld om te ontdekken wat de kracht is van het gebied. Ze hebben daarna een zogenaamd Waddenmanifest opgesteld waarin staat wat er moet gebeuren om de natuur te behouden.
Dat manifest is op het Wad bij Moddergat meegegeven aan een vertegenwoordiger van het kabinet.
Een van de deelnemers van de Waddenmars was Kees Hogenboom uit Amersfoort. “We hebben gelopen en gefietst met het doel om zoveel mogelijk perspectieven te verzamelen.”

Ze hebben met mensen uit verschillende groepen gesproken. “Bewoners, boeren, vissers, natuurbeschermers en toeristen. En dan kom je erachter hoe complex het is, iedereen heeft zijn eigen belang.”
Volgens Hogenboom is het belangrijk dat er verbinding is met alle partijen. Verbinding is ook het centrale woord in het manifest dat de jongeren hebben geschreven.

Donné Slangen, waarnemend directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied – onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – heeft het manifest in ontvangst genomen.
Hij neemt de tips van de jongeren mee naar Den Haag. “Ik waardeer de inzet van de jongeren, die wijzen op de verbinding tussen de mensen en organisaties in dit gebied”, zegt hij.

Het is zeker niet de bedoeling dat de natuur het menselijk handelen hier verbiedt.

Donné Slangen, van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De directeur-generaal heeft er zelf ook iets van opgestoken: “We moeten er voor zorgen dat de natuur in stand blijft terwijl de activiteiten in het gebied door kunnen gaan. We moeten samenwerken met de mensen die hier wonen en werken. Het is zeker niet de bedoeling dat de natuur het menselijk handelen hier verbiedt.”
Volgens Slangen zou het mooi zijn als jongeren ook een plekje krijgen in het Omgevingsberaad Waddengebied.