De kracht van de regio tijden de Nationale DorpenTop

Aandacht voor de leefbaarheid van de regio

De Nationale DorpenTop

Op donderdag 15 juni 2023 praat het Ministerie van de Toekomst / Klaas Sietse Spoelstra mee tijdens de derde editie van de Nationale DorpenTop. De Dorpentop, dit jaar in het Friese Warten, laat de kracht van de regio zien èn vraagt tegelijkertijd aandacht voor de leefbaarheid.

De potentie van de regio’s in Nederland is enorm. Tegelijkertijd staat de leefbaarheid van kleine kernen en dorpen onder druk. Daarom pleit RegioBank al een aantal jaar voor een Minister van Regiozaken. Tijdens de Nationale DorpenTop wordt alvast de Toekomstagenda voor de minister geschetst. Hoe vergroten we het potentieel van regio’s voor héél Nederland?

Praat mee en sluit aan bij de verschillende gesprekstafels over onderwerpen als:

–        Innovatie en ondernemen in de regio

–        Leefbaarheid in kleine buurten

–        De kracht van de mienskip

–        Kansengelijkheid in de regio

–        Het behoud van collectieve voorzieningen

–        Betaalbaar wonen voor jongeren in de regio

Met oa: Marijke Roskam, Habtamu de Hoop, Jacco Vonhof en Sybrand Buma. Aansluitend zijn er gesprekstafels over wat er op de Toekomstagenda van de Minister van Regiozaken moet komen te staan. Dit doen we samen met regiokenners als Immie Jonkman (Elfstedentocht, Arcadia), Micha van de Water (Stichting voor je Buurt), wethouder Tytsy Willemsma (gemeente Tytsjerksteradiel), wethouder Michel Rietman (gemeente Súdwest Fryslân), het Ministerie van de Toekomst, Sport Fryslân, Innovatie Pact Fryslân en Doarpswurk.

Donderdag 15 juni, 14.00 tot 17.30 uur (Inloop start vanaf 13.30)

De Laape, in Warten, Friesland

Toegang: gratis