Themaberaad over de Toekomst van de Democratie

Het Ministerie van de Toekomst organiseert i.s.m. JongerenTop een themaberaad over de Toekomst van de Democratie:

DE KRACHT VAN BURGERBERADEN, G1000’en EN ANDERE METHODES 

Datum: 23 mei 2023
Tijd: 15.00 – 17.45 uur
Locatie: Nieuw Allardsoog, Bakkeveen
Kosten deelname: 50 euro

Twee maanden na de provinciale verkiezingen is het tijd om het samen te hebben over de Toekomst van de Democratie en vormen om burgers meer invloed te geven, zoals bij burgerberaden, G1000en en andere bewezen methodes. Een goed moment om ook in Noord Nederland deze methodes voor het voetlicht te brengen om bestuurders, politici en beleidsmakers inzicht te geven welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Sprekers:

  • Jacques Wallage geeft vanuit zijn ervaring een visie op de toekomst van de democratie, hij was raadslid, wethouder en burgemeester in de stad Groningen, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter voor de PvdA, staatssecretaris Onderwijs en Sociale Zaken. Momenteel is hij voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur en bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de RUG.
  • Annette Mul, betrokken besluitvorming vanuit Ubuntu (meer weten).
  • Harm van Dijk, initiatiefnemer van G1000 Nederland, over de G1000 burgerberaden-methode (meer weten).
  • Riejanne Bouma, Bureau Burgerberaad, over hun burgerberaad-methodiek (meer weten).
  • Marian van Voorn en Wini Weidenaar van JongerenTop, over manieren om jongeren invloed te geven en te betrekken bij beleid en uitvoering? Zij organiseerden samen en los van elkaar al eerder een G1000 in Groningen (2015), De Friese Dorpentop (G1000) in Friesland (2016) en drie JongerenToppen (2019-2022).

De sprekers lichten plenair hun methode toe, daarna ga je in kleinere groepen in gesprek met de sprekers.

Kosten deelname: 50 euro (exclusief diner)
Let op vergeet niet om een ticket aan te schaffen via de link: https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/themaberaad-over-de-democratie-van-d

Optioneel deelname diner: 50 euro

Iemand uitnodigen? Download PDF: Ministerie van de toekomst en Jongerentop organiseren

Meer informatie sprekers:

Annette-Nobuntu Mul is opleider, trainer, executive coach, supervisor, leertherapeut, auteur en spreker.

Zij is de founder van Ubuntu Society, voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland en opleidingscoördinator/ontwikkelaar van de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden en de jaarlijks 8-daagse Ubuntu Studiereis naar Zuid-Afrika. Daarnaast is zij Vertrouwenspersoon Integriteit voor Groen Links, columnist voor tijdschrift The Optimist en lid Adviesraad Tijdschrift voor coaching.

In 2018 verscheen haar boek Opsoek naar Ubuntu (3e druk 2021) en sindsdien geeft zij vele lezingen door het land om op interactieve wijze te onderzoeken wat de essentie van Ubuntu – I am because we are and we are because the planet is- concreet voor ons kan betekenen in samen werken en samen leven.

Ubuntu komt onder meer tot uitdrukking in de Indaba, een ontmoeting waarin gemeenschappelijkheid vooropstaat. Indaba kan een inspiratiebron zijn voor iedereen die zoekt naar draagkracht in besluitvorming. Ze geeft concrete handvatten en stappen voor alle samenwerkende co-creaties op micro-, meso- en macroniveau.

Harm van Dijk is  initiatiefnemer van G1000 Nederland. Het Platform G1000.nu streeft naar een vorm van democratie, waarin de zeggenschap van burgers het uitgangspunt is en de autonomie en de gelijkwaardigheid van de burger erkend wordt. Dat is een krachtige gemeenschap. Waarin wij samen eigenaar zijn van de gemeenschap

G1000.nu heeft een procedure ontwikkeld waarmee op een ordelijke en effectieve manier 1.000+ deelnemers besluiten wat zij belangrijk vinden voor de gemeenschap en dat vervolgens gaan doen.

Intussen 26 ‘Toppen’ met de G1000-aanpak uitgevoerd, met deelnemersaantallen variërend van 150 tot 750 deelnemers.

Riejanne Bouma is aanjager van democratische vernieuwing en is betrokken bij Bureau Burgerberaard.

Tijdens haar raadslidmaatschap en als fractievoorzitter, heeft zij ervaren, inzicht gekregen, en de noodzaak gezien om zich hier voor in te zetten. Door kennisdeling en uitproberen neemt ze ambtenaren en bestuurders mee in de zoektocht naar minder bureaucratie en vertrouwen krijgen in een andere manier van werken.

Marian van Voorn & Wini Weidenaar JOT. is ontstaan vanuit JongerenTop Groningen. Op 7 juni 2019 vond de eerste JongerenTop in Groningen plaats georganiseerd door Marian van Voorn en Wini Weidenaar. Uit deze top is gebleken dat er ontzettend veel behoefte is om Jongeren een stem te geven zowel vanuit jongeren als vanuit organisaties. Vanuit die hoedanigheid ondersteunen Marian en Wini organisaties, bedrijven en instellingen bij het actief betrekken van jongeren. Het uitgangspunt is altijd dat jongeren serieus genomen worden en dat er voor beide partijen een meerwaarde is dit kan bijvoorbeeld zijn op gebied van kennis, ontwikkeling of invloed. Op de website vind je voorbeelden van opdrachten voor Provincie Groningen en het Noord Nederlands Orkest.

Een JongerenTop (JOT) is een bijeenkomst waarin een groep van minimaal 25 jongeren vanuit verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Naast de dialoog is ook beleving een belangrijk onderdeel van een JongerenTop. Dit kan in verschillende vormen: workshops (cultureel of sportief), excursies, speurtochten of verschillende werkvormen. Per doel en vraag wordt gekeken naar wat de beste invulling is. Dit wordt altijd gedaan in samenwerking met jongeren zelf: wat zouden zij willen? Waar moet de JongerenTop aan voldoen zodat zij zelf mee zouden doen? Meer informatie over de JongerenTop vind je hier >> JongerenTop

 

 

Blue Delta plekberaad Allardsoog

Blue Delta plekberaad Allardsoog

Met het plekberaad, georganiseerd vanuit het Ministerie van de Toekomst, willen we met een aantal uitdagingen van de Blue Delta regio oftewel de drie Noordelijke provincies, aan de slag gaan. Bedoeld om aan de lange termijn ambities van de Blue Delta te werken. Het MvdT organiseert, faciliteert en jaagt dit plekberaad aan. De challenges worden ingebracht door maatschappelijke partners.

Doelstelling

Deze dag is het eerste plekberaad van het Ministerie van de Toekomst. Daarnaast is het de start van een doorlopend programma om de maatschappelijke R&D van Noord-Nederland te activeren en om doorlopend innovaties te katalyseren die kunnen leiden tot o.a. landmark projecten. Dat proces zetten we in gang met een missie horizon van 15 jaar. Concreet gaan we met vier challenges aan de gang, gericht op langetermijn oplossingen. Deze challenges zijn ingediend door ‘vraageigenaren’. 

De challenges zijn gericht op klimaat, water en democratie. Aan de challenges wordt nog gewerkt. Zodra deze bekend zijn komen die op de website te staan. Elke challenge heeft als voorwaarde dat deze gaat over de lange termijn minimaal 1 generatie vooruit (15 jaar). 

Er worden vier challenges ingebracht, een door de overheden, een door het bedrijfsleven, een vanuit kennispartners en eentje vanuit het Ministerie van de Toekomst. Deze laatste zal gaan over de grondwaarden waar vanuit we willen werken in het Ministerie van de Toekomst. Deze stellen we samen vast met alle ministers van het Ministerie van de Toekomst dus ook de deelnemers van plekberaden.