Wanneer

04 maart 2022 09:00 / 17:00

Waar

Allardsoog, Bakkeveen

Organisator

Ministerie van de Toekomst i.s.m. Blue Delta Coalition

Details

Beschrijving

Blue Delta plekberaad Allardsoog

Met het plekberaad, georganiseerd vanuit het Ministerie van de Toekomst, willen we met een aantal uitdagingen van de Blue Delta regio oftewel de drie Noordelijke provincies, aan de slag gaan. Bedoeld om aan de lange termijn ambities van de Blue Delta te werken. Het MvdT organiseert, faciliteert en jaagt dit plekberaad aan. De challenges worden ingebracht door maatschappelijke partners.

Doelstelling

Deze dag is het eerste plekberaad van het Ministerie van de Toekomst. Daarnaast is het de start van een doorlopend programma om de maatschappelijke R&D van Noord-Nederland te activeren en om doorlopend innovaties te katalyseren die kunnen leiden tot o.a. landmark projecten. Dat proces zetten we in gang met een missie horizon van 15 jaar. Concreet gaan we met vier challenges aan de gang, gericht op langetermijn oplossingen. Deze challenges zijn ingediend door ‘vraageigenaren’. 

De challenges zijn gericht op klimaat, water en democratie. Aan de challenges wordt nog gewerkt. Zodra deze bekend zijn komen die op de website te staan. Elke challenge heeft als voorwaarde dat deze gaat over de lange termijn minimaal 1 generatie vooruit (15 jaar). 

Er worden vier challenges ingebracht, een door de overheden, een door het bedrijfsleven, een vanuit kennispartners en eentje vanuit het Ministerie van de Toekomst. Deze laatste zal gaan over de grondwaarden waar vanuit we willen werken in het Ministerie van de Toekomst. Deze stellen we samen vast met alle ministers van het Ministerie van de Toekomst dus ook de deelnemers van plekberaden.