De kracht van burgerberaden, G1000en en andere methodes

Themaberaad over de Toekomst van de Democratie

Twee maanden na de provinciale verkiezingen is het tijd om het samen te hebben over de Toekomst van de Democratie en vormen om burgers meer invloed te geven, zoals bij burgerberaden, G1000en en andere bewezen methodes. Een goed moment om ook in Noord Nederland deze methodes voor het voetlicht te brengen om bestuurders, politici, professionals en beleidsmakers inzicht te geven welke mogelijkheden er allemaal zijn. Op 23 mei om 15.00 uur vindt dit themaberaad plaats in Bakkeveen (locatie: Nieuw Allardsoog), tickets haal je hier 

Het Ministerie van de Toekomst en de JongerenTop organiseren in dit kader een zogenaamd themaberaad over de toekomst van de democratie. Jacques Wallage geeft vanuit zijn ervaring een visie op de toekomst van de democratie. Hij was o.a. raadslid, wethouder en burgemeester in de stad Groningen, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter voor de PvdA en staatssecretaris Onderwijs en Sociale Zaken. Momenteel is hij voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur en bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de RUG.

Annette Mul neemt de mensen mee naar Zuid-Afrika, figuurlijk gezien dan, en vertelt meer over betrokken besluitvorming vanuit Ubuntu. Annette is de founder van Ubuntu Society, voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland en opleidingscoördinator/ ontwikkelaar van de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden en de jaarlijks 8-daagse Ubuntu Studiereis naar Zuid-Afrika. In 2018 verscheen haar boek Opsoek naar Ubuntu (3e druk 2021). Ubuntu komt onder meer tot uitdrukking in de Indaba, een ontmoeting waarin gemeenschappelijkheid voorop staat. Indaba kan een inspiratiebron zijn voor iedereen die zoekt naar draagkracht in besluitvorming. Ze geeft concrete handvatten en stappen voor alle samenwerkende co-creaties op micro-, meso- en macroniveau.

Daarnaast zal de initiatiefnemer van G1000 Nederland, Harm van Dijk, meer over de G1000 burgerberaden-methode vertellen. Riejanne Bouma van Bureau Burgerberaad licht meer toe over de burgerberaad-methodiek en Marian van Voorn en Wini Weidenaar vertellen vanuit hun ervaring over manieren om jongeren invloed te geven en te betrekken bij beleid en uitvoering. 

Een rijk gevuld programma met inspiratie maar vooral ook ruimte voor vragen naar valkuilen, uitdagingen en successen. De bijeenkomst is geschikt voor professionals, beleidsmedewerkers, bestuurders en politici. Meer informatie en tickets via www.ministerievandetoekomst.nl

Foto: Waddenmars 2022! Vorm van jongerenparticipatie waarbij de deelnemers een manifest schreven voor Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal-Zeggelink

Fotograaf: Lucas Kemper 

 

Over Ministerie van de Toekomst

Het Ministerie van de Toekomst is een nieuw Nederlands initiatief dat zich richt op vraagstukken voor de lange termijn. Hoe worden we een goede voorouder als we de brede welvaart voor toekomstige generaties willen waarborgen? In 2022 is het initiatief gestart met plek- en themaberaad. Bij het plekberaad gaat het over de voorbij-2030-toekomst van een plek (dorp, regio, stad) en bij het themaberaad gaat het over de voorbij-2030-toekomst van een maatschappelijk thema. Met acties wakkert het MvdT, vaak in samenwerking met andere partijen, aan tot het lange termijn denken. Zo ontvingen alle Kamerleden op 14 februari 2022. een brief met een paar kinderschoenen. Met deze brief heeft het MvdT de Kamerleden opgeroepen om de schoenen op hun bureau te plaatsen zodat ze, bij alle beslissingen die genomen worden, stilstaan bij de gevolgen voor volgende generaties. 

 

Over JongerenTop

Een JongerenTop (JOT) is een bijeenkomst waarin een groep van minimaal 25 jongeren vanuit verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Naast de dialoog is ook beleving een belangrijk onderdeel van een JongerenTop. Dit kan in verschillende vormen: workshops (cultureel of sportief), excursies, speurtochten of verschillende werkvormen. Per doel en vraag wordt gekeken naar wat de beste invulling is. Dit wordt altijd gedaan in samenwerking met jongeren zelf: wat zouden zij willen? Waar moet de JongerenTop aan voldoen zodat zij zelf mee zouden doen?