Video plekberaad Waddenmars 26 juni

Van 24 t/m 26 juni gingen 25 jongeren vanuit het hele land op pad in het Waddengebied. Tijdens deze zogenaamde Waddenmars ontmoetten zij honderden bewoners, ondernemers, gidsen en natuurbeheerders. Er is gesproken met jong en oud en met mensen die vanuit verschillende perspectieven betrokken zijn bij het Waddengebied. Met als doel: kijken naar de toekomst van het Wad; voor welke dilemma’s staan we en hoe zien zij ‘de jongeren’ het Wad in 2050?

Het uiteindelijke doel van de Waddenmars: een langetermijnvisie ontwikkelen voor het Waddengebied. Het is dan van belang om alle vensters open te zetten en te komen tot een gezamenlijke visie met heel veel inzichten van verschillende mensen. Het Ministerie van de Toekomst heeft meegedacht bij het programma om zoveel mogelijk input te genereren voor de deelnemers en op dag drie het plekberaad vormgegeven. Deze video is een impressie van deze laatste dag en de overhandiging van het manifest aan Directeur Generaal van het Ministerie van LNV; Donné Slangen.

De Waddenmars is een initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee en is ontwikkeld in samenwerking met: Ministerie van de Toekomst, Waddenacademie en Arcadia.

Foto: Lucas Kemper
Video: Ramon Hogerhuis – Meemakers