Tijdscapsule Drimmelen

In Gemeente Drimmelen heeft een bewonersinitiatief, in gang gezet door vrijwilligers uit Stichting Duurzaam Drimmelen, geleid tot wat we het Groot Groen Feest hebben genoemd. Een festival waar bezoekers konden komen om te horen, zien, ruiken, proeven, voelen, ervaren en interacteren rondom duurzame thema’s.

Als Minister van de Toekomst gaf Louis Dietvorst het startschot voor de Dag van de Drimmelense Toekomst. Hij ondertekende een eigen belofte om sociale duurzaamheid beter op de kaart te zetten en had Wethouder Jürgen Vissers uitgenodigd om de (standaard) belofte van MvdT te ondertekenen.

Louis had enkele dagen eerder een toekomstwandeling Samen Stappen Zetten georganiseerd rondom thema’s Afval, Wonen en Leefstijl. De ideeën die daaruit voort kwamen én de ideeën die de bezoekers van het festival hadden ingebracht hebben we verzameld in onze tijdcapsule, zodat onze ‘beloften’ ook wat concrete context hebben gekregen.

De tijdcapsule werd formeel overhandigd aan de Gemeente die hem een jaar lang in bewaring neemt. Daarna gaan we hem weer ritueel ‘opgraven’ en evalueren wat er van de ideeën, dromen en wensen terecht is gekomen en een vergelijkbaar proces in gang zetten zodat er blijvende aandacht voor de toekomst is.