Themaberaad over rechten van de natuur

Op 18 juli om 19.30 uur gaan we in gesprek over de rechten van de natuur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Dit zogenaamde themaberaad vindt plaats in Café Thús (Wilhelminaplein 92, Leeuwarden) onder begeleiding van Klaas Sietse Spoelstra, minister van het Ministerie van de Toekomst*. Voor verdieping van dit onderwerp zijn er twee bijzondere gasten uitgenodigd; Arita Baaijens en Jessica den Outer. 

Arita Baaijens is schrijfster en overtuigd van het feit dat de natuur onlosmakend verbonden is met taal en cultuur. In haar nieuwste project werkt ze aan een nieuwe taal; Taal voor de Toekomst. Taal voor de Toekomst experimenteert met vernieuwende, herwilderde taal die recht doet aan de veelsoortige wereld waarin we leven. Spil van het project is de lerende taalmachine met een algoritme dat namens de zee leert spreken. In co-creatie met de Noordzee, publiek en woordkunstenaars ontstaat een poëtisch-ecologische taal waarmee mensen en andere levensvormen elkaar verstaan.

Jessica den Outer is een meester in internationaal milieurecht en is werkzaam als consultant, schrijfster en spreker op het gebied van rechten voor de Natuur. In 2019 werd ze erkend als een ‘Earth-centered law’ expert door het Harmony with Nature-programma van de Verenigde Naties. Jessica’s missie is om mensen in Nederland te inspireren door de wereldwijde ontwikkelingen in juridische emancipatie van de Natuur.

Het Bosk van Arcadia is een inspiratiebron voor dit themaberaad omdat het wandelt door de stad en zijn eigen keuzes maakt als ware het een mens. Waarom heeft andere dan menselijke natuur geen rechten? En hoe is dat gekoppeld aan rechten van toekomstige generaties? Hoe kan Nederland het voorbeeld van andere landen volgen die wel al ‘Rechten voor de Natuur’ hebben? Het huidige Nederlandse (en ook het Europese) rechtssysteem is ontoereikend om het met respect omgaan van de mens met de natuur af te dwingen. Kan dat ook anders? Dat gesprek willen we graag voeren tijdens dit themaberaad dat georganiseerd wordt door het Ministerie van de Toekomst samen met Bosk. Aanmelden is noodzakelijk en kan door te mailen naar info@bosk.frl, de toegang is gratis.

Het *Ministerie van de Toekomst is een beweging die het perspectief open zet voor en naar de lange termijn toekomst. We streven naar een wereld met gemene gronden waarin zowel individu, bedrijfsleven als politiek beslissingen nemen vanuit een empatisch langetermijn perspectief van zeven generaties. In het Ministerie van de Toekomst is iedereen minister. Iedereen die verder wil kijken dan de ‘vier jaar politiek’, mag een beraad organiseren, dit kan met vrienden, collega’s, wetenschappers, festivalgangers of het hele dorp.

Dit themaberaad is onderdeel van een groter programma van Bosk over de rechten van de natuur. Op 6 juli vertoonde Slieker de film ‘Under the Tree’ en op 23 juli vindt er in Rechtbank Noord Nederland in Leeuwarden een rechtszaak plaats over het lot van een boom als voorbeeld voor de rechten van de natuur.