Plekberaad Leiden2022

Het door jonge initiatiefnemers geleide Plekberaad Leiden 2022 brengt 30 jonge Leidenaren, lokale politici en duurzame en sociale pionieers op 30 juni 2022 samen in een dialoog over de toekomst van Leiden.

Ze komen samen op de Burcht van Leiden en ontdekken hoe de stad er over 6 generaties, in 2112, uitziet. De mensen die dan leven, hoe leven zij samen, hier in deze mooie stad?

Leiden is voor alle deelnemers ‘hun plek’. In dit gezamenlijke beraad onderzoeken de deelnemers de thema’s die ze tegenkomen in hun tijdreis. Vanuit dit toekomstbeeld brengen ze de uitdagingen in kaart die voor deze plek relevant zijn, en hoe deze kunnen worden omgezet in tastbare oplossingen.

Samen neemt de groep verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving, en staat op voor een switch van kortetermijndenken naar langetermijnperspectief. In het plekberaad wordt gebruik gemaakt van onder andere de Future Design Method. Lees hierover meer in het artikel van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid : “Terugpraten naar heden: het geven van een stem aan toekomstige generaties”. Jongeren en het zorgen voor hun morgen. De methode staat voor om zowel de belangen van huidige generaties als die van toekomstige generaties mee te nemen in het ontwikkelen van lange termijn beleid. Dat gebeurt door de groep in tweeën te splitsen. De ene helft focust zich vanuit het op het ‘hier en nu’ op de toekomst, en de andere helft verplaatst zich in de groep inwoners van Leiden in het jaar 2112 en blikt vanuit daar om zich heen.

Uitkomsten zullen zowel lokaal als landelijk worden gedeeld. Lokaal hoopt de organisatie inhoudelijk bij te dragen aan de dialoog over de toekomst, en de rol die kunst en wetenschap hierin kunnen vervullen. Nationaal wordt er, in samenwerking met het ”Ministratie van de toekomst “ netwerk, gewerkt aan een schaalbaar en herhaalbaar model voor inwoner-gedreven en plaatsgebonden langetermijn-beleid.