Meer burgerberaad voor de toekomst van jouw gemeente

Onze wereld staat voor grote en gedeelde duurzaamheidsopgaven. De belangen van alle generaties zijn daarbij van essentieel belang. Iedere (Global Goals) gemeente heeft de opgave om de VN Sustainable Development Goals (SDGs) te realiseren in onze agenda richting 2030. Iedereen in Nederland roepen we op om mee te doen in het organiseren van Plekberaden voor de Toekomst van jouw gemeente.

“Om deze VN duurzaamheidsdoelen te halen hebben we iedereen nodig. De samenleving zijn we samen. De ‘Future We Want’ maken we samen. We nemen daarom ook het welzijn van de generaties na ons mee bij Burgerberaden vandaag. Samen zetten we ons in om de stem van de toekomst te faciliteren en de mooist mogelijke toekomst te realiseren.”

Jan van de Venis, waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties

Hoe maken we wensen, dromen en idealen voor onze wereld tastbaar, zichtbaar en voelbaar? Dat doen wij door op plekken, in buurten, wijken en dorpen samenkomsten te organiseren. Het Plekberaad voor de Toekomst is een kleinschalig beraad voor burgers dat strategie realiseert in langetermijnperspectief. In Plekberaden voor de Toekomst onderzoeken we samen wat er nodig is om tegemoet te komen in de belangen en het welzijn van toekomstige generaties. Zodat we de belangen en het welzijn van de toekomst deel kunnen maken van ons huidige leven. Samen besluiten wij over tastbare veranderingen waardoor de plek waar we wonen ook voor toekomstige generaties mooi, veilig en gezond kan zijn. Voor de mooist mogelijke toekomst.

Wat is het Plekberaad voor de toekomst?

Het Plekberaad voor de Toekomst brengt de mensen van waar jij woont, leeft en werkt samen, om te besluiten hoe de leefomgeving ook voor toekomstige generaties de mooist mogelijke plek wordt om te leven.  We geven samen een stem aan de belangen en het welzijn van de generaties na ons. Hoe ziet het Plekberaad voor de Toekomst er uit?

  • We kiezen een inspirerende plek, buiten of binnen
  • We nodigen tussen 30-50 deelnemers die heel verschillend zijn wat betreft werk, cultuur, achtergrond. Zij representeren de toekomstige generaties van de plek.
  • In ongeveer drie uur gaan we aan de slag. Aan de hand van enkele heldere stappen ontdekken we een gedeeld ideaal en vertalen we dat ideaal in concrete acties die we nu willen ondernemen.
  • De uitkomsten leggen we voor aan de gemeenteraad die daadwerkelijk stemt over ons voorstel.
  • Op basis van de informatie en ervaringen gaan we verder met een volgend Plekberaad voor de Toekomst, zodat de gemeente kan wennen aan mooie en doordachte toekomstplannen van burgers.

“Via het Plekberaad voor de Toekomst geven we handen en voeten aan het lange termijn perspectief voor jouw gemeente, dorp, wijk, stadsdeel of een plek in jouw omgeving. Ik roep je graag op mee te doen”, aldus waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties, Jan van de Venis. “Doe mee in een lokaal Plekberaad en leer de belangen van toekomstige generaties mee nemen. Een goede voorouder zijn, willen we toch allemaal”

Platform ‘Week voor Toekomstige Generaties’

Het Lab Toekomstige Generaties, The Turn Club en het Ministerie van de Toekomst slaan de handen ineen en lanceren het maatschappelijke platform “Week voor Toekomstige Generaties”. Dit platform ondersteunt een groeiende beweging in Nederland om het lokale lange termijn perspectief door te laten klinken bij duurzaamheidsopgaves. We doen dit door ‘Toekomst Ambassadeurs’ uit te nodigen om samen Plekberaden voor de Toekomst te organiseren als democratische vorm voor het burgerberaad in jouw gemeente. Doe je mee in een burgerberaad voor toekomstige generaties bij jou in de buurt? Met de mooist mogelijke toekomst voor ogen, geven we samen een stem aan de belangen van en het welzijn van toekomstige generaties na ons.

OPROEP: Word Toekomst Ambassadeur

Je wordt Toekomst Ambassadeur voor jouw gemeente in Nederland en organiseert een Burgerberaad in de vorm van het Plekberaad voor de Toekomst tijdens of na de Week voor Toekomstige Generaties. Je onderzoekt daarbij de belangen van toekomstige generaties in het kader van SDGs en de brede welvaart doelen in jouw gemeente. We werken samen aan de agenda van vandaag voor de toekomst 2022-2025.

Nieuwsgierig? Wil je:

  • Een Plekberaad voor de Toekomst meemaken?
  • Zelf gastvrouw/gastheer worden?
  • Zelf coördinator//organiser worden?
  • Opgeleid worden tot Toekomst Ambassadeur?

Ga naar weektoekomstigegeneraties.nl en kijk waar je wilt meedoen.