Wanneer

van 09 december 2023 11:00
tot 02 juni 2024 om 17:00

Organisator

Het Nieuwe Instituut

Details

Beschrijving

Tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut

9 december 2023 tot en met 2 juni 2024

De ruimtelijke inrichting van Nederland ligt weer op de tekentafels van overheden en architecten. Ze proberen een antwoord te vinden op grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen die ons allemaal raken, zoals klimaatverandering, huisvesting, energietransitie en sociale rechtvaardigheid. Nederland kent een lange en toonaangevende traditie in ruimtelijke planning en ontwerp. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe gingen ontwerpers om met de opgaven van hun tijd? Welke oplossingen zagen ze, en welke wereldbeelden gingen daarachter schuil? Door heden, verleden en toekomst met elkaar te verbinden zie je dat de architectuurcollectie voor tal van maatschappelijke kwesties inspiratie biedt. De tentoonstelling biedt met zowel nieuwe ontwerpvoorstellen als talloze voorbeelden uit de architectuurcollectie van het Nieuwe Instituut de broodnodige inspiratie voor een nieuwe visie op de inrichting van ons land.

R. Koolhaas en K. Christiaanse. Haarlemmermeer in 2050 volgens het 'Dynamisch scenario'. Ontwerp voor de manifestatie Nederland Nu als Ontwerp. Collectie Nieuwe Instituut, NNAO 504

Hoe willen wij samenleven?

Nederland op de tekentafel is een samenwerking met het College van Rijksadviseurs. De tentoonstelling is opgezet rond vier thema's: Toekomstbeelden voor Nederland, met nationale plannen op grote schaal voor de langere termijn. Transities, over de veranderende kijk op natuur en landschap. Samen leven, over huisvesting en de vraag hoe we in de toekomst met elkaar willen samenleven. En Inspraak!, over de betrokkenheid van bewoners bij de vormgeving van hun leefomgeving.

Er is werk te zien van bekende architecten en stedenbouwkundigen, maar ook van ontwerpers die nog niet zo vaak een podium hebben gekregen. OMA, Pjotr Gonggrijp, het collectief Vrouwen Bouwen Wonen, Carel Weeber, Herman Hertzberger, Th. van Lohuizen, Piet Blom, Hans Lüning, Stichting Nederland Nu als Ontwerp, Lotte Stam Beese, Enrico en Luzia Hartsyker en vele anderen ontvouwen hun ideeën voor een toekomstige samenleving aan de hand van inspirerende en soms provocerende voorstellen.

Meer informatie vind je hier

Beeld: Studio Monnik. Alles Komt Goed; Indrukken uit de Gewortelde Tijd. Concerto Books, 2024.