400 Gemeenteraadsleden beloven ook voor toekomstige generaties in de raad te gaan

Toekomst van kinderen doorbreekt politieke verdeeldheid

Meer dan 400 kandidaat-raadsleden van gemeente Aa en Hunze tot Zierkzee, van Lokaal Belang tot Bij1, beloven om niet alleen de belangen van hun kiezers, maar ook die van kinderen, jongeren en toekomstige generaties te behartigen, als zij in de gemeenteraad worden verkozen.

De oproep komt van het Ministerie van de Toekomst, een groep burgers die zich hard maakt voor het langetermijndenken. Het is meer dan een symbolische actie. In een maandelijks toekomst-overleg werken de raadsleden samen met kinderen en lokale actieve burgers aan concrete stappen om hun gemeente toekomstproof te maken.

Goede voorouders
De komende weken gaat het rekruteren door. “We scheppen eilandjes van het langetermijndenken in een zee van drukte en haast” aldus Merlijn Twaalfhoven, de initiator. “Lokale bestuurders staan, net als landelijke politici, onder grote druk om direct te reageren en de belangen te behartigen van mensen en organisaties die hun stem kunnen laten horen. Wij willen de stem van toekomstige generaties hoorbaar maken door andere vragen te stellen, zoals: wat gaan onze kinderen merken van onze beslissingen? Hoe kunnen we goede voorouders zijn?”

Toekomstberaad
De raadsleden die getekend hebben, werken samen met Het Ministerie van de Toekomst aan een Toekomstberaad 25 september a.s. in hun gemeente. Daar beslissen jonge en oude burgers samen met de raadsleden hoe zij de plek waar zij wonen toekomstproof kunnen maken.

Meedoen
Kandidaat raadsleden kunnen de belofte ondertekenen op. Kinderen, docenten, scholieren en vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website www.toekomstverkiezing.nl.